Nghị định 28/cp

Xem 1-20 trên 302 kết quả Nghị định 28/cp
 • Nghị định 28/CP của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước

  doc4p hoanglinh 19-08-2009 762 24   Download

 • Nghị định 28/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

  pdf21p sundaisy 08-08-2009 339 54   Download

 • Nghị định 28/2005/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam

  doc15p sontinh 18-08-2009 152 30   Download

 • Nghị định 28/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư

  doc10p hasang 19-08-2009 153 22   Download

 • Nghị định 38/CP của chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước

  doc4p hoanglinh 19-08-2009 374 12   Download

 • Nghị định 28/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế trị giá gia tăng

  doc17p anhphuong 17-08-2009 79 5   Download

 • Nghị định 28/2003/NĐ-CP về quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục do Chính phủ ban hành

  pdf6p lawvhxh13 19-11-2009 63 2   Download

 • Công văn giải thích vướng mắc trong thực hiện Nghị định 28/CP

  doc1p vanson 19-08-2009 178 22   Download

 • Nghị định số 28/2009/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet do Chính phủ ban hành

  pdf20p baoliem 17-10-2009 314 127   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số: 28/2010/nđ-cp do chính phủ ban hành', văn bản luật, lao động-tiền lương phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p vuonghang_vkhnl 09-08-2010 224 95   Download

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 35/2005/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003; ...

  doc11p lawcao 28-09-2009 1170 86   Download

 • Nghị định 71/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm

  pdf5p hasang 19-08-2009 181 72   Download

 • Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, quy định mức lương tối thiểu chung.

  pdf4p phuocql31 09-07-2010 327 57   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ các quy định tại Chương I Phần thứ sáu của Bộ luật Dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995 về quyền tác giả và Nghị định số 76/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự

  pdf20p thanhson 12-06-2009 193 45   Download

 • Nghị định 115/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

  pdf9p nguyenchien 08-08-2009 423 42   Download

 • Nghị định về việc quy dinh mức lương tối thiểu chung

  doc3p thanhvan5449 29-07-2010 230 40   Download

 • Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung

  pdf4p thanhvan5449 29-07-2010 168 39   Download

 • Nghị định số 138/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/08/2007 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập

  doc18p trinhnk 23-07-2010 164 34   Download

 • Nghị định 154/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

  doc4p kevintu 14-08-2009 206 32   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010 Số: 28/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG CHÍNH PHỦ

  pdf4p cucaibanhchung 01-06-2010 157 28   Download

Đồng bộ tài khoản