Nghị định 38/cp

Xem 1-20 trên 81 kết quả Nghị định 38/cp
 • Nghị định 38/CP của chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước

  doc4p hoanglinh 19-08-2009 378 12   Download

 • Nghị định 38/CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

  doc10p vanson 19-08-2009 126 4   Download

 • Nghị định 38/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

  pdf11p hoangchau 19-08-2009 301 40   Download

 • Nghị định 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng

  doc9p chanhson 19-08-2009 232 22   Download

 • Nghị định 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

  doc11p chanhson 19-08-2009 151 17   Download

 • Nghị định 38/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần

  doc11p thanhuyen 19-08-2009 54 4   Download

 • Nghị định 38/2003/NĐ-CP về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần do Chính phủ ban hành

  pdf12p lawqds3 09-12-2009 61 2   Download

 • Nghị định số 38/2007/NĐ-CP về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ do Chính phủ ban hành

  pdf4p lawqds1 09-12-2009 196 25   Download

 • Nghị định số 38/2006/NĐ-CP về việc bảo vệ dân phố do Chính phủ ban hành

  pdf8p lawvhxh8 16-11-2009 257 23   Download

 • Nghị định số 38/200/NĐ-CP ngày 23/08/2000 của chính phủ về thu tiền sử dụng đất

  doc3p anvietcanh 15-10-2009 155 17   Download

 • Nghị định số 38/2005/NĐ-CP về việc quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng do Chính Phủ ban hành

  pdf8p lawvhxh10 19-11-2009 226 13   Download

 • Nghị định số 38/2000/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Chính phủ ban hành

  pdf12p truongvu 10-10-2009 78 10   Download

 • Nghị định số 38/2009/NĐ-CP về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Chính phủ ban hành

  pdf11p lawvhxh1 16-11-2009 136 7   Download

 • Thông tư 115/2000/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất do Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

  pdf24p truongvu 10-10-2009 113 5   Download

 • Nghị định số 38/2000/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Chính phủ ban hành

  pdf11p lawdt9 02-12-2009 49 4   Download

 • Nghị định số 38-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước do Chính phủ ban hành, để sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước

  pdf4p lawdt12 02-12-2009 39 4   Download

 • Nghị định số 38/2008/NĐ-CP về giải thể các xã Xuân Mỹ, Xuân Liên và Xuân Khao (vùng lòng hồ chứa nước Cửa Đặt) thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa và điều chỉnh địa giới hành chính các xã giải thể do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawbmhc3 24-11-2009 83 2   Download

 • Nghị định số 38/1998/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Chính Phủ ban hành

  pdf12p lawdt11 02-12-2009 53 2   Download

 • Nghị định Số: 38/2014/NĐ-CP Về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

  doc25p cancer_em 20-11-2014 18 2   Download

 • Nghị định số 38/2000/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 41 1   Download

Đồng bộ tài khoản