Nghị định 40/2009

Xem 1-16 trên 16 kết quả Nghị định 40/2009
 • Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Nguồn: www.vietlaw.gov.vn

  doc51p meomeo 08-05-2009 914 40   Download

 • Quyết định 40/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về giá bán nhà ở riêng lẻ tại vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lời cao theo Nghị quyết 48/2007/NQ-CP ngày 30/08/2007 của Chính phủ về nhà ở có diện tích đất sử dụng riêng vượt hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  pdf3p tramvo 19-08-2009 151 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 40/2009/ nđ-cp ngày 24/4/2009 v.v quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p trannhu 07-07-2009 1410 71   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số: 40/2009/qđ-ubnd của ủy ban nhân dân tỉnh hải dương', văn bản luật, bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf71p daumeoduoicop 26-03-2010 273 39   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH SỐ LAO ĐỘNG SỬ DỤNG THƯỜNG XUYÊN THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ

  pdf8p daumeoduoicop 27-03-2010 172 20   Download

 • Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND về giá bán nhà ở riêng lẻ tại vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lời cao theo Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ và giá bán đối với nhà ở có diện tích đất sử dụng riêng vượt hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf4p lawbds1 06-11-2009 68 4   Download

 • Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND về giá bán nhà ở riêng lẻ tại vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lời cao theo Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ và giá bán đối với nhà ở có diện tích đất sử dụng riêng vượt hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf3p lawttnh12 13-11-2009 34 4   Download

 • Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2013 chấm dứt hiệu lực thi hành của Nghị quyết 221/2009/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

  pdf2p kimoanh13 29-03-2014 28 0   Download

 • QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf2p haihoabatbuom 22-04-2010 138 29   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 40/2010/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 th...

  pdf14p cucaibanhchung 01-06-2010 93 14   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM

  pdf4p caucathadieu 28-04-2010 75 12   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ DUY TRÌ, VỆ SINH CÔNG VIÊN VÀ QUẢN LÝ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮKLẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf14p caucathadieu 28-04-2010 54 3   Download

 • Thông tư 68/2009/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

  pdf11p lawttnh1 11-11-2009 100 12   Download

 • Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Khám bệnh chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 28/8/2001; Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ q...

  pdf7p abcdef_42 02-11-2011 74 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 69/2009/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf3p xexucxich 21-04-2010 63 8   Download

 • Những biện pháp chống lũ lụt và phát triển thủy lợi hiện hửu được thiết kế dựa trên trận lụt lớn năm 2000. Cho tới nay (2009), chưa có trận lũ lớn tương tự xảy ra nên chưa định giá được hiệu quả của các tuyến đê ngăn lũ. Lụt định kỳ hàng năm vẫn xảy ra, khoảng 40 % diện tích của ĐBCLVN bị ảnh hưởng, mùa lụt nhiều nơi kéo dài 3-4 tháng, có nơi sâu 2-3 m, nhưng không gây thiệt hại. Đa số dân chúng sống an toàn trong khu bảo vệ bởi các đê,...

  pdf33p meoconlaoca 25-06-2011 67 22   Download

Đồng bộ tài khoản