Nghị định 43/cp

Xem 1-20 trên 102 kết quả Nghị định 43/cp
 • Nghị định 43/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu

  doc56p quynhson 19-08-2009 351 25   Download

 • Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

  doc17p phamvu 14-08-2009 927 93   Download

 • Nghị định 43/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  doc14p thanhuyen 19-08-2009 87 20   Download

 • Nghị định 43/2003/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản do Chính phủ ban hành

  pdf5p lawvhxh13 19-11-2009 69 13   Download

 • Nghị định 43/2003/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản do Chính phủ ban hành

  pdf6p lawtm6 29-10-2009 71 6   Download

 • Năm 2007 Trường THPT Sông Ray được Sở GD ĐT Đồng Nai giao khoán kinh phí thực hiện Nghị định 43 NĐCP ngày 25/04/2006 của Chính phủ qui định quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy,biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Để thấy được kết quả như thế nào mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Kết quả 04 năm thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập”.

  pdf11p thivuhuong 28-05-2014 80 6   Download

 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cụ thể trong nghị định này.

  pdf100p mobi4u 24-06-2014 51 6   Download

 • Nghị định số 93-CP về Quy chế đấu thầu do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 43/CP ngày 16/7/1996

  pdf4p lawtm10 22-11-2009 60 4   Download

 • Nghị định 43/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

  pdf6p lengocln 22-03-2014 22 1   Download

 • Nghị định của Chính phủ số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 về đăng ký doanh nghiệp.

  doc49p bonbon566 11-10-2010 331 135   Download

 • Bài giảng "Quy định chi tiết lập điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất" trình bày các quy định chi tiết lập điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được ban hành trong Luật đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Thông tư 29/2014/TT-BTNMT. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hưu ích dành cho các bạn sinh viên dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

  pdf15p nhasinhaoanh_07 29-09-2015 27 10   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010 Số: 43/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CHÍNH PHỦ

  pdf38p bunbohue1810 18-06-2010 140 63   Download

 • Nghị định số 43/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

  pdf2p tadinhphong 23-10-2009 175 26   Download

 • Nghị định số 43/2000/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục do Chính phủ ban hành

  pdf19p truongvu 10-10-2009 118 11   Download

 • Nghị định số 43/2005/NĐ-CP về việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh do Chính Phủ ban hành

  pdf12p lawtttotung1 29-10-2009 109 11   Download

 • Nghị định số 43-CP về việc quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội do Chính phủ ban hành

  pdf8p ngankhanh 10-10-2009 82 8   Download

 • Nghị định 43/2006/NĐ-CP - Một cải cách tài chính công đúng hướng đối với đơn vị sự nghiệp công lập

  pdf7p banhbeonhantom 29-07-2013 33 8   Download

 • Nghị định số 43/2008/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 62 và Điều 72 của Luật Dạy nghề do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawgd2 04-11-2009 79 6   Download

 • Nghị định số 43/1999/NĐ-CP về tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước do Chính phủ ban hành

  pdf17p lawttyt10 30-11-2009 63 6   Download

 • Nghị định số 43/2001/NĐ-CP về việc quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm do Chính Phủ ban hành

  pdf14p lawdt9 02-12-2009 75 5   Download

Đồng bộ tài khoản