Nghị định 48/cp

Xem 1-20 trên 139 kết quả Nghị định 48/cp
 • Nghị định 48/CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

  doc9p chanhson 19-08-2009 315 12   Download

 • Nghị định 48/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý xây dựng, quản lý nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị

  doc32p quynhtrang 19-08-2009 51 5   Download

 • Nghị định 48/CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động điện ảnh

  doc8p tramvo 19-08-2009 155 4   Download

 • Nghị định 48/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng để thực hiện thoả thuận giữa VN và Thái Lan liên quan đến việc VN hoãn thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và ôtô tải nhẹ nguyên chiếc

  doc4p hueman 16-08-2009 119 29   Download

 • Nghị định 48/2000/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí do Chính phủ ban hành

  pdf24p truongvu 10-10-2009 99 23   Download

 • Nghị định 48/2001/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

  doc25p mynuong 19-08-2009 434 19   Download

 • Nghị định 48/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài

  doc6p thanhuyen 19-08-2009 70 10   Download

 • Nghị định 48/2000/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 42 3   Download

 • Nghị định 48/2000/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí do Chính phủ ban hành

  pdf23p lawttyt9 30-11-2009 37 2   Download

 • Nghị định 48/2000/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí do Chính phủ ban hành

  pdf0p lawdn11 31-10-2009 44 1   Download

 • So sánh điểm khác nhau giữa Nghị định số 37/2015/NĐ-CP & 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng được biên soạn nhằm giúp các bạn quan tâm có thể nắm bắt nhanh hơn Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, một trong những điều rất quan trọng trong lĩnh vực quản lý dự án, quản lý hợp đồng xây dựng.

   

   

  pdf13p giaxaydung 05-05-2015 182 89   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định 48/2000/nđ-cp về việc quy định chi tiết thi hành luật dầu khí do chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p lawdt9 02-12-2009 55 14   Download

 • Nghị định 48/1998/NĐ-CP ngày 11-7-98 đã dành nguyên cả Điều 2, Chương I để giải thích các thuật ngữ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau : 1. Chứng khoán là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán bao gồm : a. Cổ phiếu ; b. Trái phiếu ; c. Chứng chỉ quỹ đầu tư ; d.

  pdf435p ke_nho 22-09-2010 178 100   Download

 • Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

  doc40p songdiem 06-07-2010 183 75   Download

 • Nghị định số 48/1998/NĐ-CP về chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chính Phủ ban hành

  pdf27p hienthuc 17-10-2009 144 65   Download

 • Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

  pdf39p sayiturway 11-06-2010 329 62   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH.

  doc47p kygiaothong 24-01-2011 174 57   Download

 • Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

  doc26p songdiem 06-07-2010 313 50   Download

 • Nghị định 69/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

  doc19p sontinh 18-08-2009 189 41   Download

 • Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực...

  doc13p bpd1967 27-09-2011 219 39   Download

Đồng bộ tài khoản