Nghị định 49/cp

Xem 1-20 trên 89 kết quả Nghị định 49/cp
 • Nghị định 49/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự

  doc24p chanhson 19-08-2009 174 21   Download

 • Nghị định 49/CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

  doc19p chanhson 19-08-2009 247 13   Download

 • Nghị định 49/2008/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

  pdf5p trucsinh 19-08-2009 599 168   Download

 • Nghị định 49/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

  doc17p dongson 19-08-2009 709 48   Download

 • Nghị định 49/2000/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại do Chính phủ ban hành

  pdf0p lawdn11 31-10-2009 115 47   Download

 • Nghị định 49/2000/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại do Chính phủ ban hành

  pdf26p lawbds6 06-11-2009 168 41   Download

 • Nghị định 49/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

  pdf11p sundaisy 08-08-2009 788 35   Download

 • Nghị định 49/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước

  doc2p thanhuyen 19-08-2009 85 15   Download

 • Nghị định 49/2000/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại do Chính phủ ban hành

  pdf24p lawqds4 09-12-2009 62 14   Download

 • Nghị định 49/2000/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại

  doc25p vantien 19-08-2009 96 11   Download

 • Nghị định 49/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế do Chính phủ ban hành

  pdf8p lawdt6 02-12-2009 84 11   Download

 • Nghị định 49/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế do Chính phủ ban hành

  pdf9p lawgd5 04-11-2009 172 6   Download

 • Nghị định 49/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  doc10p vantien 19-08-2009 74 4   Download

 • Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong nghị định này.

  pdf7p lengocln 22-03-2014 95 5   Download

 • Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

  pdf4p minhquanmq 27-03-2014 44 1   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

  doc21p tiengsaogoihon 29-03-2011 2862 105   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015

  doc10p datqueqp 04-04-2011 386 52   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định 49/2000/nđ-cp về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại do chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p lawdt9 02-12-2009 135 38   Download

 • Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND thực hiện mức thu học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP “Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015” do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

  pdf5p minhquanmq 27-03-2014 34 2   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010 Số: 49/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015

  pdf10p luavitradong 22-05-2010 512 179   Download

Đồng bộ tài khoản