Nghị định 50/cp

Xem 1-20 trên 77 kết quả Nghị định 50/cp
 • Nghị định 50/CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước

  doc14p hoanglinh 19-08-2009 191 24   Download

 • Nghị định 50/CP của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

  doc3p vanson 19-08-2009 165 4   Download

 • Nghị định 50/CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước do Chính phủ ban hành

  pdf1p lawdt12 02-12-2009 31 2   Download

 • Nghị định 50/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc bổ sung Điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

  pdf4p quynhson 19-08-2009 361 23   Download

 • Nghị định 38/CP của chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước

  doc4p hoanglinh 19-08-2009 378 12   Download

 • Nghị định 50/2002/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

  doc11p chanhson 19-08-2009 54 5   Download

 • Nghị định 50/1999/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển

  doc6p quynhson 19-08-2009 52 2   Download

 • Nghị định 50/2000/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên do Chính phủ ban hành

  pdf1p lawbmhc9 24-11-2009 46 2   Download

 • Nghị định 50/2013/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  pdf8p lengocln 22-03-2014 28 2   Download

 • Nghị định số 50/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để bổ sung điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

  pdf4p baoliem 17-10-2009 104 26   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010 Số: 50/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN CHÍNH PHỦ

  pdf5p cucaibanhchung 25-05-2010 199 26   Download

 • Nghị định số 50/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển do Chính phủ ban hành

  pdf9p lawxnk1 10-11-2009 94 11   Download

 • Nghị định số 50/2006/NĐ-CP về việc quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu,Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen do Chính phủ ban hành

  pdf12p lawvhxh8 16-11-2009 61 9   Download

 • Nghị định số 50/1998/NĐ-CP về việc thi hành Pháp lệnh An toàn và Kiểm soát bức xạ do Chính Phủ ban hành

  pdf17p lawdt11 02-12-2009 73 9   Download

 • Nghị định số 50/1999/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển do Chính phủ ban hành

  pdf6p lawtm9 29-10-2009 52 7   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010 Số: 50/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN CHÍNH PHỦ

  pdf6p shishomaru 15-06-2010 148 7   Download

 • Nghị định số 50/2005/NĐ-CP về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự do Chính Phủ ban hành

  pdf21p lawtttotung1 29-10-2009 65 6   Download

 • Nghị định số 50-CP về những trường hợp miễn thủ tục cấp thị thực hộ chiếu cho công dân nước Cộng hòa dân chủ Đức do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawxnk8 11-11-2009 59 5   Download

 • Nghị định số 50/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển do Chính phủ ban hành

  pdf8p lawgtvt2 26-11-2009 109 4   Download

 • Nghị định số 38-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước do Chính phủ ban hành, để sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước

  pdf4p lawdt12 02-12-2009 39 4   Download

Đồng bộ tài khoản