Nghị định 52/cp

Xem 1-20 trên 76 kết quả Nghị định 52/cp
 • Nghị định 52/CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài

  doc1p anhphuong 17-08-2009 91 7   Download

 • Nghị định 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

  pdf37p lythong 18-08-2009 997 67   Download

 • Nghị định 52/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

  pdf11p hasang 19-08-2009 258 62   Download

 • Nghị định 52/2006/NĐ-CP của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

  doc10p diennghia 19-08-2009 208 58   Download

 • Nghị định 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng

  doc46p quynhtrang 19-08-2009 84 39   Download

 • Nghị định 52/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf5p trieuhoang 17-10-2009 55 12   Download

 • Nghị định 52/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  doc4p mynuong 19-08-2009 42 1   Download

 • Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ hơn các nội dung trong nghị định này.

  pdf40p buitubt 05-03-2014 33 0   Download

 • Nghị định 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ

  doc9p quynhtrang 19-08-2009 150 64   Download

 • Nghị định số 52/2006/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp do Chính phủ ban hành

  pdf12p hobichngoc 17-10-2009 105 25   Download

 • Nghị định 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ

  doc15p quynhtrang 19-08-2009 127 22   Download

 • Nghị định số 12/2000/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-Cp ngày 8/7/1999 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf9p lawktkt5 25-10-2009 91 17   Download

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 52/2006/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2006 VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

  doc18p loankhoii 01-05-2011 62 11   Download

 • Nghị định 07/2003/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf17p lawdt7 02-12-2009 67 10   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU TÀU CÁ CHÍNH PHỦ Số: 52/2010/NĐ-CP

  pdf17p bunbohue1810 21-06-2010 94 9   Download

 • Nghị định số 52/2001/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng do Chính Phủ ban hành

  pdf10p lawtttotung2 29-10-2009 44 6   Download

 • Nghị định số 52-CP về việc điều chỉnh địa giới huyện và thành lập thị trấn, phường thuộc các huyện Hoài Đức, Chương Mỹ, Thạch Thất, Thanh Oai, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawbmhc7 24-11-2009 36 5   Download

 • Nghị quyết 52/NQ-CP về việc giải thể thị trấn nông trường Thống Nhất; điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn Thống Nhất thuộc huyện Yên Định và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bút Sơn thuộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa do Chính phủ ban hành

  pdf4p lawttnh1 11-11-2009 79 4   Download

 • Nghị định số 52/2004/NĐ-CP việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc4 24-11-2009 66 4   Download

 • Nghị định số 52/1998/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh và thành lập các phường, xã thuộc thị xã do Chính Phủ ban hành

  pdf3p lawbmhc11 24-11-2009 79 4   Download

Đồng bộ tài khoản