Nghị định 59/cp

Xem 1-20 trên 69 kết quả Nghị định 59/cp
 • Nghị định 59/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước

  doc17p hoanglinh 19-08-2009 408 58   Download

 • Nghị định 59-CP về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước do Chính phủ ban hành

  pdf19p lawktkt6 29-10-2009 74 11   Download

 • Nghị định 59/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 746 130   Download

 • Nghị định 59/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại

  pdf55p 1huutri 06-08-2009 469 76   Download

 • Nghị định 59/2003/NĐ-CP về việc quy định chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 1/1/1995 do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawvhxh13 19-11-2009 144 6   Download

 • Nghị định 59/2015/NĐ-CP năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  pdf84p nguyenkhanh08615 07-07-2016 26 1   Download

 • Công văn 6755/KTTH của Chính phủ về việc tạm hoãn thi hành quy định về hạn mức vốn huy động của doanh nghiệp Nhà nước theo Điều 11 Nghị định 59/CP

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 49 4   Download

 • Nghị định số 43/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

  pdf2p tadinhphong 23-10-2009 179 26   Download

 • Nghị định số 59/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện do Chính phủ ban hành

  pdf16p truongbachi 23-10-2009 185 61   Download

 • Tài liệu tham khảo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa , dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

  pdf0p sontratckh 05-10-2010 123 27   Download

 • Nghị định số 59/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại do Chính phủ ban hành

  pdf49p lawttnh4 11-11-2009 206 23   Download

 • Nghị định số 59/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại do Chính phủ ban hành

  pdf52p lawdn1 31-10-2009 99 18   Download

 • Nghị định số 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản do Chính phủ ban hành

  pdf11p duongyenngoc 23-10-2009 108 12   Download

 • Nghị định số 27/1999/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước do Chính Phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 59/Cp ngày 03/10/1996 của Chính phủ

  pdf9p hienthuc 17-10-2009 77 10   Download

 • Nghị định số 59/2000/NĐ-CP về việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawvhxh15 19-11-2009 73 10   Download

 • Nghị định số 59/2008/NĐ-CP về việc giấy chứng minh Công an nhân dân do Chính phủ ban hành

  pdf4p lawttnh24 19-11-2009 72 10   Download

 • Chỉ thị 748/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định sô 59/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ

  doc2p hoanglinh 19-08-2009 69 7   Download

 • Nghị định số 59/2002/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác do Chính Phủ ban hành

  pdf5p manhquynh 10-10-2009 104 6   Download

 • Nghị định số 14/2009/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

  pdf5p lawdn1 31-10-2009 85 6   Download

 • Nghị định số 14/2009/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

  pdf4p lawttnh11 13-11-2009 58 5   Download

Đồng bộ tài khoản