Xem 1-20 trên 196 kết quả Nghị định 60
 • Nghị định 60/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước do Chính phủ ban hành

  pdf53p trieuhoang 17-10-2009 242 87   Download

 • Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

  doc48p mynuong 19-08-2009 212 46   Download

 • Nghị định 60/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

  pdf72p 1huutri 06-08-2009 386 42   Download

 • Nghị định 60-CP của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

  doc7p chanhson 19-08-2009 997 18   Download

 • Nghị định 60/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 179 16   Download

 • Nghị định 60/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xác định giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại

  doc11p hoangyen 17-08-2009 74 8   Download

 • Nghị định 60/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước do Chính phủ ban hành

  pdf50p lawgtvt6 26-11-2009 82 2   Download

 • Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự; công chứng; chứng thực; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; giám định tư pháp; đăng ký giao dịch b đảm; hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; cho, nhận, nuôi con nuôi; hợp tác quốc tế v...

  pdf78p thanhan 23-09-2009 215 47   Download

 • Nghị định số 60-CP về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawbds8 22-11-2009 57 10   Download

 • Nghị định số 60/2000/NĐ-CP về việc quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ do Chính phủ ban hành

  pdf9p lawtttotung2 29-10-2009 104 9   Download

 • Nghị định số 45-CP về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị do Chính phủ ban hành, để bổ sung điều 10 của nghị định số 60/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 của chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

  pdf2p lawbds7 06-11-2009 89 7   Download

 • Nghị định số 60/2002/NĐ-CP về việc xác định giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại do Chính Phủ ban hành

  pdf11p lawtm6 29-10-2009 74 6   Download

 • Nghị định số 60/2001/NĐ-CP về Quy chế Trại giam do Chính Phủ ban hành , để sửa đổi Điều 3 Quy chế Trại giam ban hành kèm theo Nghị định số 60/CP ngày 16 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ

  pdf2p lawtttotung2 29-10-2009 51 6   Download

 • Nghị định số 60/2000/NĐ-CP về việc quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ do Chính phủ ban hành

  pdf8p lawvhxh15 19-11-2009 69 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký cập nhật thay đổi hiện trạng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở & quyền sử dụng đất ở (giấy hồng cũ theo nghị định 60/nđ-cp ; nghị định 61/nđ-cp)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 86 6   Download

 • Nghị định số 60/2009/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp do Chính phủ ban hành

  pdf50p lawttnh4 11-11-2009 130 5   Download

 • Nghị định số 60/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban dân tộc do Chính phủ ban hành

  pdf6p lawttnh24 19-11-2009 39 5   Download

 • Nghị định số 60/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

  doc47p kimcang111 31-03-2014 69 5   Download

 • Nghị định số 60/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Yên Phong, huyện Quế Võ, huyện Tiên Du để mở rộng thành phố Bắc Ninh; thành lập phường Võ Cường thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbds3 06-11-2009 59 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký cập nhật biến động do mua bán, chuyển nhượng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở & quyền sử dụng đất ở (giấy hồng cũ theo nghị định 60/nđ-cp ; nghị định 61/nđ-cp)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 45 4   Download

Đồng bộ tài khoản