Nghị định 77/cp

Xem 1-20 trên 68 kết quả Nghị định 77/cp
 • Nghị định 77/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  doc15p chanhson 19-08-2009 193 10   Download

 • Nghị định 77/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước

  doc19p quynhtrang 19-08-2009 173 8   Download

 • Nghị định 77/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

  doc4p dongson 19-08-2009 443 31   Download

 • Nghị định 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí

  doc2p tuuyen 17-08-2009 217 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định 77/2000/nđ-cp của chính phủ', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p tuuyen 17-08-2009 222 12   Download

 • Nghị định 77/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính do Chính phủ ban hành

  pdf11p lawtm5 29-10-2009 72 6   Download

 • Nghị định 77/2000/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí do Chính phủ ban hành

  pdf2p lybangbang 10-10-2009 67 5   Download

 • Nghị định 77/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính do Chính phủ ban hành

  pdf10p lawvhxh13 19-11-2009 32 5   Download

 • Nghị định 77/1998/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/CP ngày 5/7/1996 của Chính phủ

  doc7p chanhson 19-08-2009 51 2   Download

 • Nghị định số 77/2001/NĐ-CP về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình do Chính phủ ban hành, để quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

  pdf4p lawqds4 09-12-2009 187 23   Download

 • Nghị định số 77/2005/NĐ-CP về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã do Chính phủ ban hành

  pdf16p lawdn4 31-10-2009 97 19   Download

 • Nghị Định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ tài chính.

  doc12p thanhvan5449 29-07-2010 212 19   Download

 • Nghị định số 17/2002/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/CP ngày 29/11/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  pdf17p lawgtvt7 26-11-2009 63 9   Download

 • Nghị định số 77/2008/NĐ-CP về việc tư vấn pháp luật do Chính phủ ban hành

  pdf12p lawdvpl1 10-11-2009 82 8   Download

 • Nghị định số 77/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc3 24-11-2009 79 7   Download

 • Nghị định số 77-CP về việc Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước do Chính phủ ban hành

  pdf18p lawdt12 02-12-2009 62 5   Download

 • Nghị định số 77/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế do Chính phủ ban hành

  pdf9p lawttyt4 30-11-2009 45 3   Download

 • Nghị định số 77/1999/NĐ-CP về việc giải thể các thị trấn nông trường, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Mai Sơn, Bắc Yên và Mộc Châu, tỉnh Sơn La do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdn12 22-11-2009 28 2   Download

 • Nghị định số 77/1998/NĐ-CP về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/CP ngày 5/7/1996 của Chính phủ

  pdf8p lawgtvt10 26-11-2009 45 2   Download

 • Nghị định số: 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;...

  pdf48p cuonghuyen0628 13-11-2015 23 2   Download

Đồng bộ tài khoản