Nghị định 80/cp

Xem 1-20 trên 61 kết quả Nghị định 80/cp
 • Nghị định 80/CP của Chính phủ về việc quy định khung giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi

  doc4p ngoctrang 17-08-2009 127 8   Download

 • Nghị định 80/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

  pdf3p nguyendung 13-08-2009 258 41   Download

 • Nghị định 80/2005/NĐ-CP của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước

  doc49p diennghia 19-08-2009 104 8   Download

 • Nghị định 80/2009/NĐ-CP về việc quy định xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf5p lawttnh1 11-11-2009 105 7   Download

 • Nghị định 80/2007/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

  doc7p hasang 19-08-2009 113 4   Download

 • Nghị định 80/2002/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/1998/NĐ-CP ngày 15/9/1998 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgtvt7 26-11-2009 54 4   Download

 • Nghị định 80/2011/NĐ-CP Nghị định quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong nghị định này.

  doc8p cryasgameover 09-09-2014 62 3   Download

 • Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

  pdf33p kimoanh13 31-03-2014 42 1   Download

 • Nghị định số 80-CP về việc quy định khung giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi do Chính phủ ban hành

  pdf5p lawbds8 22-11-2009 69 10   Download

 • Quyết định 80/2006/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố Danh mục hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/11/2006 của Chính phủ

  doc2p nhatson 18-08-2009 82 6   Download

 • Nghị định về quy định xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam.

  pdf5p womanhood911_01 05-10-2009 190 5   Download

 • Nghị định số 80/2005/NĐ-CP về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước do Chính phủ ban hành

  pdf44p lawdn4 31-10-2009 35 4   Download

 • Nghị định số 80/2001/NĐ-CP về việc hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý ở trong nước do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawttyt8 30-11-2009 57 4   Download

 • Nghị định số 80/2008/NĐ-CP về việc lệ phí trước bạ do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

  pdf3p lawttnh20 19-11-2009 74 3   Download

 • Nghị định số 80/1998/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn và xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc6 24-11-2009 51 3   Download

 • Nghị định số 80/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Ya Ly, Ya Xiêr và thành lập các xã Ya Tăng thuộc huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum do Chính phủ ban hành

  pdf1p lawbmhc11 24-11-2009 33 3   Download

 • Nghị định số 80-CP về việc quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải do Chính phủ ban hành

  pdf4p lawgtvt10 26-11-2009 50 3   Download

 • Nghị định Số: 80/2014/NĐ-CP Về thoát nước và xử lý nước thải. Nghị định ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012.

  doc24p cancer_em 20-11-2014 32 3   Download

 • Nghị định số 80/1999/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Thốt Nốt và Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc5 24-11-2009 38 2   Download

 • Nghị định số: 80/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006;...

  pdf4p cuonghuyen0628 13-11-2015 17 2   Download

Đồng bộ tài khoản