Nghị định 82/cp

Xem 1-20 trên 35 kết quả Nghị định 82/cp
 • Nghị định 82/CP của Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hoá của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1997

  doc91p anhphuong 17-08-2009 170 17   Download

 • Nghị định 82/CP về việc ban hành Danh mục hàng hoá của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1997 do Chính phủ ban hành

  pdf96p lawxnk7 11-11-2009 66 6   Download

 • Nghị định 82/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cung cấp thông tin phục vụ xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia

  doc30p trongthuy 18-08-2009 300 54   Download

 • Nghị định 82/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

  doc28p nhatson 18-08-2009 275 41   Download

 • Nghị định 82/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  pdf2p lawttnh1 11-11-2009 95 14   Download

 • Nghị định 82/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

  doc4p trangson 19-08-2009 65 6   Download

 • Nghị định 82/1998/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

  doc4p vantien 19-08-2009 85 3   Download

 • Nghị định 82/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf4p quyenlinh 23-10-2009 46 1   Download

 • Nghị định 47/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2011/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

  pdf3p lengocln 22-03-2014 30 1   Download

 • Nghị định số 82/2001/NĐ-CP về nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài do Chính Phủ ban hành

  pdf19p lawvhxh15 19-11-2009 125 18   Download

 • Nghị định số 82/2008/NĐ-CP về việc số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

  pdf2p lawttnh20 19-11-2009 69 11   Download

 • Nghị định số 82/2005/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Gia Nghĩa, thành lập các phường, xã thuộc thị xã Gia Nghĩa và đổi tên huyện Đắk Nông thành huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawbmhc4 24-11-2009 68 2   Download

 • Nghị định Số: 82/2014/NĐ-CP Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nghị định ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;...

  doc30p cancer_em 20-11-2014 27 2   Download

 • Quyết định 82/QĐ-BTTTT năm 2015 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

  doc11p saoanhnovoicochong 26-01-2015 10 0   Download

 • Nghị định số: 82/2015/NĐ-CP quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;...

  pdf7p cuonghuyen0628 13-11-2015 10 0   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA NGÀNH TÀI CHÍNH

  pdf14p oggianoel 09-01-2013 19 3   Download

 • "Thông tư số 82/2015/TT-BTC - Bãi bỏ Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn" của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

  pdf0p tsmttc_009 29-07-2015 9 0   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH BẰNG HÌNH THỨC TIÊM THUỐC ĐỘC CHÍNH PHỦ

  pdf11p c2vang 29-09-2011 75 13   Download

 • Thông tư 82-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/CP ngày 8-8-1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích

  doc3p ngoctrang 17-08-2009 83 4   Download

 • Thông tư 82/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Bộ Tài chính ban hành

  pdf13p lawgtvt7 26-11-2009 50 4   Download

Đồng bộ tài khoản