Nghị định 86/cp

Xem 1-20 trên 70 kết quả Nghị định 86/cp
 • Nghị định 86/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản

  doc10p nguyetnga 19-08-2009 311 29   Download

 • Nghị định 86/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

  doc6p hasang 19-08-2009 347 36   Download

 • Nghị định 86/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước

  doc3p diennghia 19-08-2009 231 27   Download

 • Nghị định 86/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf8p lawttnh1 11-11-2009 77 5   Download

 • Nghị định 86/1999/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước

  doc6p vantien 19-08-2009 51 2   Download

 • Nghị định 86/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Chính phủ ban hành

  pdf6p lawtm5 29-10-2009 49 2   Download

 • Nghị định 86/2013/NĐ-CP kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

  pdf33p kimoanh13 29-03-2014 20 0   Download

 • CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ N...

  doc4p emyzip209 28-03-2013 39 3   Download

 • Nghị định số 86/2002/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ do Chính phủ ban hành

  pdf12p lawvhxh14 19-11-2009 60 9   Download

 • Nghị định số 86/1999/NĐ-CP về việc quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước do Chính phủ ban hành

  pdf6p hienthuc 17-10-2009 52 8   Download

 • Nghị định số 86/2002/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ do Chính phủ ban hành

  pdf13p lawtm6 29-10-2009 73 5   Download

 • Nghị định số 86/2005/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ di sản văn hoá dưới nước do Chính phủ ban hành

  pdf15p lawvhxh10 19-11-2009 47 5   Download

 • Nghị định số 86-CP về việc quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawtm10 22-11-2009 50 4   Download

 • Nghị định số 86/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc3 24-11-2009 57 4   Download

 • Bài giảng Nghị định số 86/2014/NĐ–CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô nêu lên quy định chung; quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.

  ppt20p cocacola_07 09-11-2015 39 3   Download

 • Nghị định số 86-CP về Quy chế bán đấu giá tài sản do Chính phủ ban hành

  pdf11p lawdt12 02-12-2009 38 1   Download

 • Nghị định Số: 86/2014/NĐ-CP Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nghị định ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;...

  doc19p minhvanthuan 19-11-2014 60 1   Download

 • Nghị định số: 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;...

  pdf12p cuonghuyen0628 13-11-2015 44 1   Download

 • Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, thẩm quyền, thủ tục xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  pdf38p sontratckh 15-11-2010 88 13   Download

 • Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Mục I phần phụ gia thực phẩm của “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm” ban hành kèm theo Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT ngày 04/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

  doc145p ngmiquan 21-09-2010 422 127   Download

Đồng bộ tài khoản