Nghị định 92/cp

Xem 1-20 trên 68 kết quả Nghị định 92/cp
 • Nghị định 92/CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/96

  doc11p quynhtrang 19-08-2009 277 10   Download

 • Nghị định 92/CP của Chính phủ về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản

  doc4p hoanglinh 19-08-2009 861 6   Download

 • Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do Chính phủ ban hành

  pdf9p lawttnh1 11-11-2009 570 71   Download

 • Nghị định 92/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 41, Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ

  doc2p chanhson 19-08-2009 203 10   Download

 • Nghị định 92/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

  doc24p chanhson 19-08-2009 86 4   Download

 • Nghị định 92/1998/NĐ-CP về việc hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức Luật sư nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf12p lawktkt6 29-10-2009 47 3   Download

 • Nghị định 92/2003/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 41, Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgtvt6 26-11-2009 52 2   Download

 • Nghị định 92/1998/NĐ-CP về việc hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức Luật sư nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf11p lawdt11 02-12-2009 42 1   Download

 • Nghị định này quy định về chế độ, nội dung, chương trình, tổ chức và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức.

  doc13p vo_tinh_nghi 22-10-2010 147 52   Download

 • Nghị định số 92/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Di sản văn hoá do Chính phủ ban hành

  pdf30p manhquynh 10-10-2009 175 25   Download

 • Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành

  pdf27p lawdt3 02-12-2009 176 16   Download

 • Nghị định số 04/2008/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

  pdf6p lawvhxh5 16-11-2009 128 9   Download

 • Nghị định về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

  pdf47p phanluu8181 02-12-2011 94 9   Download

 • Nghị định số 92/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội do Chính phủ ban hành

  pdf14p lawdt3 02-12-2009 72 5   Download

 • Nghị định số 92/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tương trợ tư pháp do Chính phủ ban hành

  pdf16p lawdvpl1 10-11-2009 75 4   Download

 • Nghị định số 92-CP về Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/96

  pdf11p lawdt12 02-12-2009 66 4   Download

 • Nghị định số 92/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tương trợ tư pháp do Chính phủ ban hành

  pdf15p lawttnh19 19-11-2009 60 3   Download

 • Nghị định số 92/2001/NĐ-CP về việc quy định điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô do Chính phủ ban hành

  pdf6p lawgtvt8 26-11-2009 45 3   Download

 • Nghị định số 92/2001/NĐ-CP về việc quy định điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawdn10 31-10-2009 54 2   Download

 • Nghị định số 92/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc3 24-11-2009 72 2   Download

Đồng bộ tài khoản