Nghị định 97/cp

Xem 1-20 trên 58 kết quả Nghị định 97/cp
 • Nghị định 97/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

  doc7p anhphuong 17-08-2009 218 8   Download

 • Nghị định 97/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

  doc28p dongson 19-08-2009 246 42   Download

 • Nghị định 97/ 2008/ NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 8 năm 2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

  pdf19p sontratckh 31-12-2009 165 24   Download

 • Nghị định 97/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

  doc7p dongson 19-08-2009 146 10   Download

 • Nghị định 97/1998/NĐ-CP về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức do Chính phủ ban hành

  pdf9p lawktkt6 29-10-2009 70 6   Download

 • Nghị định 97/1998/NĐ-CP về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức do Chính phủ ban hành

  pdf8p lawvhxh16 19-11-2009 58 2   Download

 • Nghị định 97/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

  pdf49p nanghoong 30-03-2014 53 1   Download

 • Nghị định 18/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

  pdf22p sundaisy 08-08-2009 496 51   Download

 • Nghị định số 97/2008/NĐ-CP về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet do Chính phủ ban hành

  pdf18p baoliem 17-10-2009 89 18   Download

 • Nghị định số 97/2007/NĐ-CP về việc quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan do Chính Phủ ban hành

  pdf28p lawxnk1 10-11-2009 144 12   Download

 • Nghị định số 15/2009/NĐ-CP về việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2006 quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

  pdf6p lawtttotung1 29-10-2009 91 11   Download

 • Nghị định số 97/2006/NĐ-CP về quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính do Chính phủ ban hành

  pdf8p lawqds1 09-12-2009 55 5   Download

 • Nghị định số 18/2009/NĐ-CP về việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

  pdf16p lawttnh11 13-11-2009 69 4   Download

 • Nghị định số 97/2008/NĐ-CP về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet do Chính phủ ban hành

  pdf17p lawttnh18 19-11-2009 110 4   Download

 • Nghị định số 97/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Long Khánh và các phường, xã trực thuộc, thành lập các huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do Chính phủ ban hành

  pdf4p lawbmhc5 24-11-2009 80 4   Download

 • Nghị định số 97/2005/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang, điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Gò Quao, An Minh, Châu Thành, Kiên Hải và Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawbmhc7 24-11-2009 56 3   Download

 • Nghị định số 97/1999/NĐ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 1999-2004 do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawbmhc4 24-11-2009 54 2   Download

 • Nghị quyết 97/NQ-CP năm 2013 phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ chủ trì xét duyệt hồ sơ đặc xá trong trường hợp đặc biệt do Chính phủ ban hành.

  pdf2p nanghonghoang 27-03-2014 39 0   Download

 • Nghị định số: 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;...

  pdf41p cuonghuyen0628 13-11-2015 15 0   Download

 • Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

  pdf7p lawttnh2 11-11-2009 46 9   Download

Đồng bộ tài khoản