Nghị định luật thể thao

Xem 1-20 trên 405 kết quả Nghị định luật thể thao
 • Căn cứ Nghị định số 15CP ngày 2 tháng 03 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang bộ; - Căn cứ Nghị định số 03/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 1 năm 1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của ủy Ban TDTT; - Xét yêu cầu về phát triển và nâng cao thành tích môn bóng chuyền và Bóng chuyền bãi biển ở nước ta; - Căn cứ đề nghị của ông Chủ tịch Liên đoàn ...

  doc61p mungthach 25-01-2013 113 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 40/1999/nđ-cp', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p lawttyt10 30-11-2009 96 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 63/2005/nđ-cp', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p lawttyt5 30-11-2009 72 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định 79/2000/nđ-cp', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p lawttyt9 30-11-2009 58 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 84/1998/nđ-cp', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p lawttyt10 30-11-2009 49 1   Download

 • Nghị định 35/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy do Chính phủ ban hành

  pdf38p lawttyt7 30-11-2009 109 51   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

  pdf37p mitthai 26-05-2012 142 33   Download

 • Nghị định số 114/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương do Chính phủ ban hành

  pdf8p lawttyt7 30-11-2009 189 30   Download

 • Nghị định 110/2002/NĐ-CP về an toàn lao động, vệ sinh lao động do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP ngày 20/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động

  pdf4p lawttyt7 30-11-2009 145 22   Download

 • Nghị định số 10/2002/NĐ-CP về Chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawttyt8 30-11-2009 165 17   Download

 • Nghị định số 112/2007/NĐ-CP về thể dục, thể thao do Chính Phủ ban hành, để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao.

  pdf11p lawttyt3 30-11-2009 161 16   Download

 • Nghị định số 46-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế do Chính phủ ban hành

  pdf19p lawttyt10 30-11-2009 83 15   Download

 • Nghị định số 89/1998/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam do Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttyt10 30-11-2009 148 15   Download

 • Nghị định số 23-HĐBT về việc ban hành 5 Điều lệ: Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học dân tộc; Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; Điều lệ Vệ sinh; Khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng; Thanh tra Nhà nước về y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf45p lawttyt11 30-11-2009 107 15   Download

 • Nghị định số 45/2005/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế do Chính Phủ ban hành

  pdf35p lawttyt5 30-11-2009 213 14   Download

 • Nghị định số 79/2006/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược do Chính phủ ban hành

  pdf19p lawttyt4 30-11-2009 126 12   Download

 • Nghị định số 95-CP về việc thu một phần viện phí do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawttyt11 30-11-2009 127 12   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHÍNH PHỦ

  pdf9p c2vang 29-09-2011 126 12   Download

 • Nghị định số 188/2007/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế do Chính phủ ban hành

  pdf10p lawttyt2 30-11-2009 123 11   Download

 • Nghị định 163/2004/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm do Chính phủ ban hành

  pdf16p lawttyt6 30-11-2009 91 11   Download

Đồng bộ tài khoản