Nghị định số 02/cp

Xem 1-20 trên 504 kết quả Nghị định số 02/cp
 • Nghị định số 02/CP về việc quy định hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước do Chính Phủ ban hành

  pdf9p lawtm10 22-11-2009 45 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số: 02/2010/nđ-cp của chính phủ -', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p daumeoduoicop 30-03-2010 215 14   Download

 • Nghị định số 02/1999/NĐ-CP về Quy chế đầu tư theo hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành , để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đầu tư theo hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước...

  pdf3p lawdt11 02-12-2009 63 10   Download

 • Nghị định số 02/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng do Chính phủ ban hành

  pdf5p lawqds1 09-12-2009 93 9   Download

 • Nghị định số 02/2000/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh do Chính phủ ban hành

  pdf18p lawdvpl2 10-11-2009 79 7   Download

 • Nghị định số 02/2009/NĐ-CP về việc quy định về tổ chức và hoạt động của Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng do Chính phủ ban hành

  pdf10p lawdn1 31-10-2009 73 4   Download

 • Nghị định số 02/2002/NĐ-CP về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  pdf6p lawtm7 29-10-2009 78 3   Download

 • Nghị định số 02/2000/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 64 3   Download

 • Nghị định số 02/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, phường thuộc thị xã An Khê, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttnh12 13-11-2009 73 2   Download

 • Nghị định số 02/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong nghị định này.

  doc29p cryasgameover 09-09-2014 29 0   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2003/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHỢ CHÍNH PHỦ

  pdf8p antromtraicay 29-04-2010 111 16   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ KHUYẾN NÔNG CHÍNH PHỦ

  pdf19p inoneyear2 22-03-2010 83 6   Download

 • Thông tư 01/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 5/1/1995 "quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước" đối với hoạt động kinh doanh vàng

  doc6p nguyetnga 19-08-2009 76 4   Download

 • Nghị định số 119-HĐBDT về nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và cán bộ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành, để sửa đổi Điều 49 của Nghị định số 35-CP ngày 09/02/1981 của Hội đồng Chính phủ

  pdf1p lawbmhc3 24-11-2009 49 2   Download

 • Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình...

  pdf23p hoangly 24-06-2009 317 108   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH Số: 34/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHÍNH PHỦ

  pdf58p cucaibanhchung 28-05-2010 573 101   Download

 • KẾT QUẢ THẨM TRA THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN CỦA CÔNG TRÌNH: Kính gửi : UBND Xã - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Căn cứ Ngh...

  doc4p tittom006 28-05-2010 150 47   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH Số: 34/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHÍNH PHỦ

  pdf50p bunbohue1810 21-06-2010 115 37   Download

 • Nghị định số 95/2008/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính

  pdf6p lawdn1 31-10-2009 164 30   Download

 • Tài liệu tham khảo Nghị định số 02/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

  pdf57p hkquoc 12-01-2011 131 19   Download

Đồng bộ tài khoản