Nghị định số 103/1999/nđ- cp

Xem 1-12 trên 12 kết quả Nghị định số 103/1999/nđ- cp
 • Nghị định số 103/1999/NĐ-CP về việc giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawqds5 09-12-2009 41 3   Download

 • Nghị định số 103/1999/NĐ-CP về việc giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước do Chính phủ ban hành

  pdf32p lawdt10 02-12-2009 61 2   Download

 • Nghị định số 103/1999/NĐ-CP về việc giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước do Chính phủ ban hành

  pdf35p ngankhanh 10-10-2009 68 1   Download

 • Nghị định số 49/2002/NĐ-CP về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước do Chính Phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước

  pdf2p lawdn9 31-10-2009 62 2   Download

 • Nghị định 49/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước

  doc2p thanhuyen 19-08-2009 85 15   Download

 • Thông tư số 07/2000/TT-BLĐTBXH về việc giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước do Bộ lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn một số điều về lao động theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước

  pdf5p lawdn11 31-10-2009 40 2   Download

 • Thông tư số 51/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999/NĐ-CP của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 40 1   Download

 • Thông tư số 51/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999/NĐ-CP của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf10p hienthuc 17-10-2009 44 7   Download

 • Quyết định số 06/2002/QĐ-BCN về giao, khoán, bán, cho thuê doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành, để bãi bỏ Quyết định số 29/2000/QĐ-BCN ngày 17 tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và xây dựng phương án để bán Công ty Bia và Nước giải khát theo Nghị định 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về giao, khoán, bán, cho thuê doanh nghiệp

  pdf2p lawdn10 31-10-2009 32 2   Download

 • Thông tư 07/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số điều về lao động theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước

  doc4p thanhuyen 19-08-2009 57 7   Download

 • Thông tư 51/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999/NĐ-CP của Chính phủ

  doc10p thanhuyen 19-08-2009 40 2   Download

 • 2.3.1.2Sửa đổi cơ chế cổ phần hoá,sắp xếp lại doanh nghiệp tại Nghị định 64/2002/NĐCP và Nghị định 103/1999/NĐ-CP ,Nghị định 49/2002/NĐ-CP theo hướng: *Mở rộng đối tượng cổ phần hoá bao gồm cả các tổng công ty,các doanh nghiệp có quy mô lớn và các nông lâm trường quốc doanh;thu hẹp đối tượng Nhà nước nắm giữ cổ phần.

  pdf6p caott9 20-07-2011 41 7   Download

Đồng bộ tài khoản