Nghị định số 12/cp

Xem 1-20 trên 1273 kết quả Nghị định số 12/cp
 • Nghị định số 12/CP về việc ban hành Điều lệ Bảo Hiểm Xã Hội do Chính Phủ ban hành

  pdf15p ngankhanh 10-10-2009 110 20   Download

 • Nghị định số 12-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf36p lawdt12 02-12-2009 34 3   Download

 • Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình...

  pdf23p hoangly 24-06-2009 319 108   Download

 • Nghị định số 12/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài do Chính phủ ban hành

  pdf30p duongyenngoc 23-10-2009 178 87   Download

 • Tài liệu tham khảo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

  doc64p haota_hyatt 18-08-2010 148 75   Download

 • Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Chính phủ ban hành

  pdf48p lawdt1 02-12-2009 94 44   Download

 • Tài liệu tham khảo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  doc62p hung08tn2 12-10-2010 177 40   Download

 • Nghị định số 12/2002/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ do Chính phủ ban hành

  pdf17p lawktkt4 25-10-2009 124 20   Download

 • Nghị định số 12/2000/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-Cp ngày 8/7/1999 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf9p lawktkt5 25-10-2009 99 17   Download

 • Nghị định số 12/2003/NĐ-CP về sinh con theo phương pháp khoa học do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawqds3 09-12-2009 117 10   Download

 • Nghị định số 74-CP về kinh doanh bảo hiểm do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 100/CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm

  pdf4p ngankhanh 10-10-2009 57 5   Download

 • Nghị định số 12/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawttnh13 13-11-2009 60 5   Download

 • Nghị định số 12/1999/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp do Chính Phủ ban hành

  pdf17p lawxnk6 11-11-2009 42 4   Download

 • Nghị định số 12/1999/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp do Chính Phủ ban hành

  pdf18p truongvu 10-10-2009 47 3   Download

 • Nghị định số 12/2005/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra Cơ yếu Chính phủ do Chính Phủ ban hành

  pdf8p khactrieu 23-10-2009 66 3   Download

 • Nghị định số 12/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành điều 176 của Bộ luật Lao động về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawvhxh5 16-11-2009 44 3   Download

 • Nghị định số 12/2002/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ do Chính phủ ban hành

  pdf16p lawgtvt7 26-11-2009 46 3   Download

 • Nghị định số 3-CP về việc thành lập quận Thủ Đức, quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và thành lập các phường thuộc các quận mới - Thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

  pdf11p lawbmhc5 24-11-2009 42 2   Download

 • Nghị định số 12/2002/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawqds3 09-12-2009 36 2   Download

 • Nghị định số 12/1999/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp do Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawqds5 09-12-2009 53 2   Download

Đồng bộ tài khoản