Nghị định số 16/cp

Xem 1-20 trên 355 kết quả Nghị định số 16/cp
 • Nghị định số 16-CP về việc thành lập Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Mhí Minh do Chính Phủ ban hành

  pdf3p lawgd9 22-11-2009 36 4   Download

 • Nghị định số 16-CP về quy định một số vấn đề về phòng và chống nhiễm HIV và SIDA do Chính phủ ban hành

  pdf5p lawttyt11 30-11-2009 54 2   Download

 • Nghị định số 16/2001/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính do Chính Phủ ban hành

  pdf12p hienthuc 17-10-2009 174 80   Download

 • Nghị định số 16/2005/NĐ- CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

  doc74p william820701 08-10-2009 172 50   Download

 • KẾT QUẢ THẨM TRA THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN CỦA CÔNG TRÌNH: Kính gửi : UBND Xã - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Căn cứ Ngh...

  doc4p tittom006 28-05-2010 150 47   Download

 • Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Chính Phủ ban hành

  pdf66p truongvekien 10-10-2009 104 23   Download

 • Thông tư hướng dẫn thi Điều 21 Nghị định số 16/1999/NĐ-CP ngày 27/3/1999 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan

  doc5p tuuyen 17-08-2009 146 18   Download

 • Nghị định số 16/2001/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính do Chính Phủ ban hành

  pdf11p lawxnk5 10-11-2009 95 12   Download

 • Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Chính Phủ ban hành

  pdf61p lawdt4 02-12-2009 85 10   Download

 • Nghị định số 16/2007/NĐ-CP về việc Quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ do Chính phủ ban hành

  pdf5p lawvhxh8 16-11-2009 115 9   Download

 • Nghị định số 16/2000/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ do Chính phủ ban hành

  pdf11p truongvu 10-10-2009 56 5   Download

 • Nghị định số 16/1999/NĐ/CP về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan do Chính phủ ban hành

  pdf17p lawxnk6 11-11-2009 46 4   Download

 • Nghị định số 93-CP về Quy chế đấu thầu do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 43/CP ngày 16/7/1996

  pdf4p lawtm10 22-11-2009 60 4   Download

 • Nghị định số 92-CP về Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/96

  pdf11p lawdt12 02-12-2009 66 4   Download

 • Nghị định số 16/2009/NĐ-CP về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  pdf2p lawttnh11 13-11-2009 47 3   Download

 • Nghị định số 16/2001/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính do Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 90 3   Download

 • Nghị định số 16/1999/NĐ/CP về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan do Chính phủ ban hành

  pdf19p chuongtudi 23-10-2009 44 2   Download

 • Nghị định số 16/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Tân Yên và Việt Yên, tỉnh Bắc Giang do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc11 24-11-2009 103 2   Download

 • Nghị định số 16/1998/NĐ-CP về việc thành lập một số xã thuộc các huyện Lộc Ninh, Bình Long và Phước Long, Tỉnh Bình Phước do Chính Phủ ban hành

  pdf3p lawbmhc11 24-11-2009 44 1   Download

 • Nghị định số 16/1999/NĐ/CP về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgtvt9 26-11-2009 46 1   Download

Đồng bộ tài khoản