Nghị định số 17/cp

Xem 1-20 trên 350 kết quả Nghị định số 17/cp
 • Nghị định số 17-CP về việc chia huyện Phù Tiên, thành lập một số phường, thị trấn thuộc thị xã Hưng Yên và huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawbmhc11 24-11-2009 47 2   Download

 • Nghị định số 17-CP về việc thành lập thị trấn huyện lỵ thuộc các huyện Ân Thi, Thanh Miện, tỉnh Hải Hưng do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc7 24-11-2009 47 1   Download

 • Nghị định số 17/1999/NĐ-CP về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất do Chính phủ ban hành

  pdf38p truongvu 10-10-2009 199 36   Download

 • Nghị định số 17/2001/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức do Chính Phủ ban hành

  pdf29p truongvu 10-10-2009 135 14   Download

 • Nghị định số 17/2006/NĐ-CP về việc thi hành Luật Đất đai và về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

  pdf9p hobichngoc 17-10-2009 95 13   Download

 • Nghị định số 17/2002/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/CP ngày 29/11/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  pdf17p lawgtvt7 26-11-2009 63 9   Download

 • Nghị định số 17/2000/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chứng khoán do Chính phủ ban hành

  pdf6p hienthuc 17-10-2009 57 6   Download

 • Nghị định số 17/1998/NĐ-CP về quy định khung giá các loại đất do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất

  pdf1p lawbds7 06-11-2009 50 6   Download

 • Nghị định số 17/2009/NĐ-CP về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung, một số điều của nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

  pdf6p lawdt1 02-12-2009 84 6   Download

 • Nghị định số 44-CP về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính do Chính phủ ban hành, để bổ sung điều 1 của nghị định 89/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính

  pdf2p lawbds7 06-11-2009 76 4   Download

 • Nghị định số 17/2001/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức do Chính Phủ ban hành

  pdf27p lawdt9 02-12-2009 45 4   Download

 • Nghị định số 17/1999/NĐ-CP về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawqds5 09-12-2009 51 3   Download

 • Nghị định số 17/1999/NĐ-CP về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất do Chính phủ ban hành

  pdf36p lawdt11 02-12-2009 44 2   Download

 • Nghị định số 17/2000/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chứng khoán do Chính phủ ban hành

  pdf5p lawdt10 02-12-2009 50 1   Download

 • Nghị định số: 17/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf4p codon_09 29-03-2016 19 0   Download

 • Nghị định số 79/1998/NĐ-CP về việc sửa đổi tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 17/CP ngày 6/2/1995 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf1p lawxnk7 11-11-2009 59 4   Download

 • Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình...

  pdf23p hoangly 24-06-2009 319 108   Download

 • Nghị định quy định về bán đấu giá tài sản. Nghị định này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản, đấu giá viên, tổ chức bán đấu giá tài sản và quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản.

  pdf26p sontratckh 27-08-2010 349 92   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CHÍNH PHỦ

  pdf38p daumeoduoicop 26-03-2010 310 43   Download

 • Thông tư 07/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/CP ngày 6/2/1995 và Nghị định số 79/1998/NĐ-CP ngày 29/9/1998 của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

  doc4p anhphuong 17-08-2009 57 5   Download

Đồng bộ tài khoản