Nghị định số 22/cp

Xem 1-20 trên 349 kết quả Nghị định số 22/cp
 • Nghị định số 22-CP về việc thành lập thị trấn và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Quảng Điền, Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc9 24-11-2009 39 3   Download

 • Nghị định số 22/1998/NĐ-CP về việc đền bù thiết hại khi Nhà nước nước thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng do Chính phủ ban hành

  pdf23p lawbds7 06-11-2009 250 33   Download

 • Nghị định số 22/2005/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo do Chính Phủ ban hành

  pdf17p lawgd4 04-11-2009 199 25   Download

 • Nghị định số 22/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf17p lawdn3 31-10-2009 121 23   Download

 • Nghị định số 22/2009/NĐ-CP về việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2006 quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

  pdf3p lawtttotung1 29-10-2009 112 13   Download

 • Nghị định số 22/1998/NĐ-CP về việc đền bù thiết hại khi Nhà nước nước thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng do Chính phủ ban hành

  pdf21p lawdt12 02-12-2009 123 13   Download

 • Nghị định số 22/1999/NĐ-CP về việc quy định đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf6p truongvu 10-10-2009 61 10   Download

 • Nghị định số 22/2005/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo do Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawqds2 09-12-2009 92 9   Download

 • Nghị định số 22/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban thể dục thể thao do Chính phủ ban hành

  pdf5p lawgd6 04-11-2009 69 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số: 22/2010/nđ-cp', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p caucathadieu 28-04-2010 76 6   Download

 • Nghị định số 22/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc các huyện Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, tỉnh Bình Phước do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawbds2 06-11-2009 77 5   Download

 • Nghị định số 22/1999/NĐ-CP về việc quy định đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf5p lawxnk6 11-11-2009 47 5   Download

 • Nghị định số 22/2005/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo do Chính Phủ ban hành

  pdf16p lawvhxh10 19-11-2009 76 5   Download

 • Nghị định số 22/2004/NĐ-CP về việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân các cấp do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh12 19-11-2009 56 4   Download

 • Nghị định số 22/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường Vĩnh Hải để thành lập phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà do Chính Phủ ban hành

  pdf1p lawbmhc1 24-11-2009 67 3   Download

 • Nghị định số 22/2007/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc Trăng do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc5 24-11-2009 91 2   Download

 • Nghị định số 22/2001/NĐ-CP về việc sáp nhập xã Thạch thượng và thị trấn Cày, để thành lập thị trấn Thạch hà thuộc huyện Thạch hà, tỉnh Hà tĩnh do Chính Phủ ban hành

  pdf1p lawbmhc11 24-11-2009 53 1   Download

 • Nghị định số 22/1999/NĐ-CP về việc quy định đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawqds5 09-12-2009 40 1   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 NGHỊ ĐỊNH SỐ 188/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ Y TẾ CHÍNH PHỦ

  pdf4p inoneyear 07-04-2010 147 9   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2006/NĐ-CP NGÀY 29-8-2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  doc24p baobinh84 15-09-2010 147 25   Download

Đồng bộ tài khoản