Nghị định số 23/cp

Xem 1-20 trên 294 kết quả Nghị định số 23/cp
 • Nghị định số 23/CP về việc phát hành trái phiếu quốc tế Chính Phủ do Chính Phủ ban hành

  pdf4p hienthuc 17-10-2009 62 10   Download

 • Công văn đính chính Nghị định số 23/CP ngày 18-4-1996 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ

  doc1p vanson 19-08-2009 132 9   Download

 • Nghị định số 23-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawktkt7 29-10-2009 49 3   Download

 • Nghị định số 23/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở do Chính phủ ban hành

  pdf42p lawbds1 06-11-2009 246 60   Download

 • Nghị định số 23/2007/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf10p truongbachi 23-10-2009 75 8   Download

 • Nghị định số 23/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở do Chính phủ ban hành

  pdf40p lawttnh10 12-11-2009 39 5   Download

 • Nghị định số 23/2001/NĐ-CP về quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên do Chính Phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên ban hành kèm theo Nghị định số 91/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ

  pdf2p lawgtvt8 26-11-2009 57 5   Download

 • Nghị định số 23/2004/NĐ-CP về việc quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgtvt6 26-11-2009 76 4   Download

 • Nghị định số 23/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, để thành lập phường thuộc thành phố Hà Đông, thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây do Chính phủ ban hành

  pdf4p lawbds2 06-11-2009 78 3   Download

 • Nghị định số 23/2002/NĐ-CP về việc phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 1999-2004 do Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc2 24-11-2009 48 2   Download

 • Nghị định số 23/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây do Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc5 24-11-2009 51 2   Download

 • Cùng tham khảo Nghị định - Số: 23/2006/NĐ-CP về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng được căn cứ theo Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003, căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  doc34p nguyenhaohung1988 14-11-2010 275 178   Download

 • Nghị định Về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng

  doc52p buikhacha 18-05-2010 262 46   Download

 • Nghị định số 27/2008/NĐ-CP về việc tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường

  pdf2p tadinhphong 23-10-2009 169 14   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC CỦA CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI CHÍNH PHỦ

  pdf17p inoneyear2 18-03-2010 87 6   Download

 • Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 do Chính phủ ban hành

  pdf4p lawbds4 06-11-2009 112 4   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2010/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở.

  doc54p nguyentien201 03-12-2010 217 82   Download

 • Nghị định số 127/2005/NĐ-CP về việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 do Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của quốc hội và nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của ủy ban thường vụ quốc hội quy định việc giải quyết đối vớ...

  pdf11p lawbds4 06-11-2009 130 13   Download

 • Nghị định Số: 80/2014/NĐ-CP Về thoát nước và xử lý nước thải. Nghị định ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012.

  doc24p cancer_em 20-11-2014 32 3   Download

 • Nghị quyết số 23/2008/NQ-CP về việc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2008 do Chính phủ ban hành

  pdf5p lawbmhc5 24-11-2009 53 2   Download

Đồng bộ tài khoản