Nghị định số 33/cp

Xem 1-20 trên 77 kết quả Nghị định số 33/cp
 • Nghị định số 33-CP về việc phê chuẩn điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf27p lawdt12 02-12-2009 47 11   Download

 • Nghị định số 33-CP về quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawxnk7 11-11-2009 46 4   Download

 • Nghị định số 33-CP về việc thu một phần viện phí do Thủ tướng Chính Phủ ban hành, để sửa đổi khoản 1 điều 6 của nghị định 95/CP ngày 27/8/1994 về thu một phần viện phí

  pdf2p lawttyt11 30-11-2009 56 3   Download

 • Nghị định số 33-CP về việc Quy chế về môi trường giáo dưỡng do Chính phủ ban hành

  pdf15p lawgd8 22-11-2009 46 2   Download

 • Nghị định số 33/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước do Chính Phủ ban hành

  pdf10p manhquynh 10-10-2009 285 46   Download

 • Nghị định số 33/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y do Chính Phủ ban hành

  pdf48p lawxnk2 10-11-2009 175 20   Download

 • Nghị định số 33/2009/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu chung do Chính phủ ban hành

  pdf4p lawttnh9 12-11-2009 80 9   Download

 • Nghị định số 33/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004-2009 do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawxnk3 10-11-2009 52 3   Download

 • Nghị định số 33/1998/NĐ-CP về việc thành lập Tổng cục dạy nghề Bộ Lao động - Thương binh và xã hội do Chính Phủ ban hành

  pdf3p lawgd8 22-11-2009 38 2   Download

 • Nghị định số 33/2006/NĐ-CP về việc thành lập xã Giao hưng do Chính phủ ban hành, để bãi bỏ Nghị định số 19/1998/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về việc thành lập xã Giao Hưng thuộc huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

  pdf1p lawbmhc2 24-11-2009 72 2   Download

 • Nghị định số 33/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn;thành lập xã, phường, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đại Lộc,Bắc Trà My, Thăng Bình và thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawbmhc7 24-11-2009 66 2   Download

 • Nghị định số 33/2001/NĐ-CP về việc Giấy chứng nhận An ninh nhân dân và Giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân do Chính Phủ ban hành

  pdf3p lawgd6 04-11-2009 83 1   Download

 • Nghị định số 33/2000/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiên Hải và huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành

  pdf1p lawbmhc1 24-11-2009 74 1   Download

 • Nghị định số 33/1999/NĐ-CP về việc thành lập các phường và xã thuộc thị xã Bắc Giang và huyện Yên Thế, tính Bắc Giang do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc3 24-11-2009 50 1   Download

 • Nghị định số 33/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y do Chính Phủ ban hành

  pdf45p lawgtvt5 26-11-2009 53 1   Download

 • Nghị định Số: 33/2014/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng.

  doc24p cancer_em 20-11-2014 24 0   Download

 • Nghị định số: 33/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf29p songcochat 01-06-2016 33 0   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2010 Số: 33/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM TRÊN CÁC VÙNG BIỂN

  pdf11p cucaibanhchung 25-05-2010 150 29   Download

 • Nghị định số 119/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

  pdf4p lawttyt2 30-11-2009 62 5   Download

 • Công văn 2582/ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc đính chính Văn bản Nghị định số 33/CP, ngày 27/5/1996 của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 59 2   Download

Đồng bộ tài khoản