Nghị định số 34/2009/ nđ- cp

Xem 1-13 trên 13 kết quả Nghị định số 34/2009/ nđ- cp
 • Nghị định số 34/2009/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawttnh9 12-11-2009 72 4   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2000/NĐCP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT DẦU KHÍ VÀ QUY CHẾ ĐẤU THẦU DỰ ÁN TÌM KIẾM THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2001/NĐ-CP CHÍNH PHỦ

  pdf15p daumeoduoicop 31-03-2010 154 9   Download

 • Thông tư 11/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 của Chính phủ

  pdf5p hoangchau 19-08-2009 139 27   Download

 • Điều 1. Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng sau đây: 1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

  pdf2p emilynguyen 07-07-2009 527 271   Download

 • Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 của Chính phủ

  doc4p meomeo 09-05-2009 139 14   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ MẠNG CÁP TREO VIỄN THÔNG VÀ MẠNG CÁP TREO TRUYỀN HÌNH TẠI CÁC PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH HÀ NAM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định số...

  pdf6p vienthieu 31-12-2010 61 13   Download

 • Thông tư 34/2009/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Lluật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp...

  pdf3p lawttnh1 11-11-2009 69 12   Download

 • Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

  pdf12p conchokon 22-09-2012 30 4   Download

 • Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

  doc64p duytai9999 05-10-2011 109 22   Download

 • Để triển khai thực hiện Chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước theo Quyết định số 411/QĐ-BTC ngày 2/3/2009 của Bộ tài chính và cập nhật số liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo qui định tại điều 34 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ, Bộ yêu cầu các đơn vị...

  pdf1p thanhan 23-09-2009 59 2   Download

 • Cách tháo gỡ một số vướng mắc khi giải quyết tranh chấp lao động tại toà án Thứ tư, về hoạt động tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của toà án theo quy định của pháp luật Theo Điều 34 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP, thừa phát lại có quyền trực tiếp tổ chức thi hành theo đơn yêu cầu của đương sự đối với các bản án, quyết định thuộc thẩm quyền thi hành án của cơ quan thi hành án cấp huyện nơi thừa phát lại đặt văn phòng....

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 38 9   Download

 • Thông tư 34/2009/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf6p lawttnh1 11-11-2009 100 8   Download

 • Những vấn đề về sự tự nguyện khi kết hôn Thứ tư, về hoạt động tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của toà án theo quy định của pháp luật Theo Điều 34 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP, thừa phát lại có quyền trực tiếp tổ chức thi hành theo đơn yêu cầu của đương sự đối với các bản án, quyết định thuộc thẩm quyền thi hành án của cơ quan thi hành án cấp huyện nơi thừa phát lại đặt văn phòng....

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 22 2   Download

Đồng bộ tài khoản