Nghị định số 36/cp

Xem 1-20 trên 116 kết quả Nghị định số 36/cp
 • Nghị định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 36/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ

  doc5p chanhson 19-08-2009 137 7   Download

 • Nghị định số 36-CP về tổ chức bảo vệ các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf5p lawgd10 22-11-2009 38 2   Download

 • Nghị định số 36-CP về việc bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Chính Phủ ban hành

  pdf29p lawgtvt10 26-11-2009 69 2   Download

 • Nghị định số 36-CP về Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao do Chính phủ ban hành

  pdf21p lawdt12 02-12-2009 31 1   Download

 • Nghị định số 36/2007/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chính phủ ban hành

  pdf34p hobichngoc 17-10-2009 141 17   Download

 • Nghị định số 36/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng do Chính phủ ban hành

  pdf6p manhquynh 10-10-2009 83 15   Download

 • Nghị định số 36/2001/NĐ-CP về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Chính Phủ ban hành

  pdf29p lawxnk5 10-11-2009 70 7   Download

 • Nghị định số 36/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em do Chính Phủ ban hành

  pdf22p lawvhxh10 19-11-2009 101 7   Download

 • Nghị định số 36/2008/NĐ-CP về việc quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ do Chính phủ ban hành

  pdf9p lawgtvt2 26-11-2009 106 7   Download

 • Nghị định số 36/2001/NĐ-CP về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Chính Phủ ban hành

  pdf31p lawbds6 06-11-2009 49 6   Download

 • Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do Chính phủ ban hành

  pdf8p tadinhphong 23-10-2009 133 2   Download

 • Nghị định số 36/1999/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgtvt9 26-11-2009 57 1   Download

 • Nghị định số 36/2001/NĐ-CP về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 61 1   Download

 • Nghị định số 36/1999/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf15p lawqds5 09-12-2009 54 1   Download

 • Nghị định số 75/1998/NĐ-CP về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 36/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf6p lawgtvt10 26-11-2009 53 3   Download

 • Nghị định này quy định về quản lý thuốc pháo, pháo các loại; quản lý sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo hoa và thuốc pháo hoa; tổ chức bắn pháo hoa và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong quản lý, sử dụng pháo. ...

  pdf13p emilynguyen 07-07-2009 473 59   Download

 • Nghị định số 107/2012/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc8p bethuy1990 20-11-2015 7 0   Download

 • Nghị định số 199/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc10p bethuy1990 20-11-2015 13 0   Download

 • Nghị định này quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế quy định tại Điều 36 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai

  doc14p longwawa 13-11-2010 171 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 36/2012/nđ-cp', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p coolandclean 23-05-2012 35 5   Download

Đồng bộ tài khoản