Nghị định số 42/cp

Xem 1-20 trên 72 kết quả Nghị định số 42/cp
 • Nghị định số 42-CP về việc ban hành Quy chế hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức Luật sư nước ngoài tại Việt Nam do Chính Phủ ban hành

  pdf9p lawdvpl2 10-11-2009 59 9   Download

 • Nghị định số 92-CP về Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/96

  pdf11p lawdt12 02-12-2009 66 4   Download

 • Nghị định số 42/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm do Chính Phủ ban hành

  pdf18p lawdt9 02-12-2009 122 22   Download

 • Nghị định số 42/2008/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Quế Sơn, huyện Phước Sơn; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành

  pdf4p lawbds2 06-11-2009 71 13   Download

 • Nghị định số 42/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm do Chính Phủ ban hành

  pdf19p lybangbang 10-10-2009 56 9   Download

 • Nghị định số 42/2005/NĐ-CP về việc quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2005 - công trái giáo dục do Chính Phủ ban hành

  pdf2p hobichngoc 17-10-2009 73 7   Download

 • Nghị định số 42/2002/NĐ-CP về việc phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 1999-2004 do Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc3 24-11-2009 74 4   Download

 • Nghị định số 42/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc4 24-11-2009 71 2   Download

 • Nghị định số: 42/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục do Thủ tướng chính phủ ban hành vào ngày 9 tháng 5 năm 2013. Nghị định có tổng 7 chương với 29 điều.

  pdf14p tapuaxinhdep 19-05-2013 46 2   Download

 • Nghị định số 42/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm do Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 42 1   Download

 • Nghị định Số: 42/2014/NĐ-CP Về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Nghị định ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004.

  doc16p cancer_em 20-11-2014 24 1   Download

 • 1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định về việc phân loại đô thị, tổ chức lập, thẩm định đề án và quyết định công nhận loại đô thị. 2. Đối tượng áp dụng: các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến việc phân loại đô thị và phát triển đô thị trên lãnh thổ Việt Nam.

  pdf20p trannhu 07-07-2009 629 122   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010 Số: 42/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CHÍNH PHỦ

  pdf58p shishomaru 04-06-2010 329 50   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010 Số: 42/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CHÍNH PHỦ

  pdf50p shishomaru 02-06-2010 202 37   Download

 • Thông tư 06/1997/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Điều lệ mẫu Quỹ tín dụng nhân dân do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 29/4/1997

  doc8p nguyetnga 19-08-2009 91 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư 98/2004/tt-btc về luật kinh doanh bảo hiểm do bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành nghị định số 42/2001/nđ-cp ngày 01/8/2001 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p lawdt4 02-12-2009 88 28   Download

 • Nghị định 92/CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/96

  doc11p quynhtrang 19-08-2009 276 10   Download

 • Nghị quyết số 42/NQ-CP về thành lập thị xã Sông Cầu, thành lập phường thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawbmhc5 24-11-2009 103 6   Download

 • Thông tư Số: 07/2014/TT-BNV Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-C...

  doc15p minhvanthuan 19-11-2014 68 6   Download

 • Nghị định số 67/2008/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 42 Nghị đinh số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

  pdf2p lawgtvt2 26-11-2009 84 4   Download

Đồng bộ tài khoản