Nghị định số 49/cp

Xem 1-20 trên 68 kết quả Nghị định số 49/cp
 • Nghị định về bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 49/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ

  doc10p chanhson 19-08-2009 80 6   Download

 • Nghị định số 49/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ do Chính phủ ban hành

  pdf11p truongvekien 10-10-2009 156 8   Download

 • Nghị định số 49/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục do Chính Phủ ban hành

  pdf19p lawgd4 04-11-2009 100 5   Download

 • Nghị định số 49/1999/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán do Chính Phủ ban hành

  pdf11p lawktkt6 29-10-2009 65 3   Download

 • Nghị định số 49/2002/NĐ-CP về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước do Chính Phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước

  pdf2p lawdn9 31-10-2009 64 2   Download

 • Nghị định số 49/1998/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động nghề cá của người và phương tiện nước ngoài trong các vùng biển của Việt Nam do Chính Phủ ban hành

  pdf7p lawgtvt10 26-11-2009 47 2   Download

 • Nghị định số 49/2006/NĐ-CP về việc đăng ký và mua, bán tàu biển do Chính phủ ban hành

  pdf16p lawgtvt4 26-11-2009 61 1   Download

 • Nghị định số 49/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, căn cứ Luật Xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p thomi0609 01-12-2015 28 1   Download

 • Nghị định Số: 49/2014/NĐ-CP Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.

  doc18p cancer_em 20-11-2014 21 0   Download

 • Nghị định số 78/1998/NĐ-CP về xử phạt hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Chính phủ ban hành, để bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 49/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ

  pdf12p lawgtvt10 26-11-2009 52 2   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010 Số: 49/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015

  pdf10p luavitradong 22-05-2010 513 179   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

  doc21p tiengsaogoihon 29-03-2011 2863 105   Download

 • Nghị định số 119-HĐBDT về nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và cán bộ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành, để sửa đổi Điều 49 của Nghị định số 35-CP ngày 09/02/1981 của Hội đồng Chính phủ

  pdf1p lawbmhc3 24-11-2009 54 2   Download

 • Tài liệu tham khảo đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập(Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông theo quy định tại điều 6 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP) (Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

  pdf2p la-vie 31-12-2010 2902 167   Download

 • Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-DKVN ngày 26/3/2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc thành lập Công ty TNHH 1 thanh viên Tư vấn quản lý dự án Điện lực Dầu khí 1; Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Ngh đ nh 209/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; ị ị Theo đ ...

  doc65p thanhpvc-me 21-01-2010 183 71   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 49/2005/nđ-cp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục do chính phủ ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p lawqds2 09-12-2009 360 49   Download

 • Thông tư liên tịch Số: 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-Cp ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị ...

  doc16p cancer_em 20-11-2014 63 1   Download

 • Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Quyết định này căn cứ vào Luật Tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989 và Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003.

  pdf9p lawttyt4 30-11-2009 172 29   Download

 • Quyết định số 621/2006/QĐ-TTg về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ y tế tại Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawttyt4 30-11-2009 53 7   Download

 • Nghị quyết số: 07/2015/NQ-HĐND về chủ trương tạm thời áp dụng các quy định của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ cho năm học 2015-2016; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf3p ngochuyen1234567 23-10-2015 16 0   Download

Đồng bộ tài khoản