Nghị định số 50/cp

Xem 1-20 trên 69 kết quả Nghị định số 50/cp
 • Nghị định số 50-CP về những trường hợp miễn thủ tục cấp thị thực hộ chiếu cho công dân nước Cộng hòa dân chủ Đức do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawxnk8 11-11-2009 60 5   Download

 • Nghị định số 38-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước do Chính phủ ban hành, để sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước

  pdf4p lawdt12 02-12-2009 39 4   Download

 • Nghị định số 50/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để bổ sung điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

  pdf4p baoliem 17-10-2009 106 26   Download

 • Nghị định 38/CP của chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước

  doc4p hoanglinh 19-08-2009 381 12   Download

 • Nghị định số 50/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển do Chính phủ ban hành

  pdf9p lawxnk1 10-11-2009 94 11   Download

 • Nghị định số 50/2006/NĐ-CP về việc quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu,Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen do Chính phủ ban hành

  pdf12p lawvhxh8 16-11-2009 63 9   Download

 • Nghị định số 50/1998/NĐ-CP về việc thi hành Pháp lệnh An toàn và Kiểm soát bức xạ do Chính Phủ ban hành

  pdf17p lawdt11 02-12-2009 73 9   Download

 • Nghị định số 50/1999/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển do Chính phủ ban hành

  pdf6p lawtm9 29-10-2009 56 7   Download

 • Nghị định số 50/2005/NĐ-CP về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự do Chính Phủ ban hành

  pdf21p lawtttotung1 29-10-2009 68 6   Download

 • Nghị định số 50/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển do Chính phủ ban hành

  pdf8p lawgtvt2 26-11-2009 111 4   Download

 • Nghị định số 50/2002/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch do Chính Phủ ban hành

  pdf12p lawtm7 29-10-2009 50 2   Download

 • Nghị định số 50/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chính Phủ ban hành

  pdf11p lawbds6 06-11-2009 53 2   Download

 • Nghị định số 50/2005/NĐ-CP về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự do Chính Phủ ban hành

  pdf20p lawvhxh10 19-11-2009 45 2   Download

 • Nghị định số 50/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawbmhc4 24-11-2009 26 1   Download

 • Nghị định số 50/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ayun Pa;thành lập thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện;thành lập các phường Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông Bờ do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawbmhc9 24-11-2009 41 1   Download

 • Nghị định số 50/2003/NĐ-CP về việc thành lập xă thuộc các huyện Tân Hưng, Thạnh Hóa, Đức Huệ và Thủ Thừa, tỉnh Long An do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawbmhc11 24-11-2009 33 1   Download

 • Nghị định số 50/2002/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch do Chính Phủ ban hành

  pdf11p lawgtvt7 26-11-2009 48 1   Download

 • Nghị định số 50/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 39 1   Download

 • Nghị định Số: 50/2014/NĐ-CP Về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. Nghị định ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;...

  doc9p cancer_em 20-11-2014 26 0   Download

 • Thông tư liên tịch 97/TTLB/TCCBCP-CP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/CP ngày 26-7-1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

  doc5p anhphuong 17-08-2009 204 3   Download

Đồng bộ tài khoản