Nghị định sô 59/cp

Xem 1-20 trên 60 kết quả Nghị định sô 59/cp
 • Chỉ thị 748/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định sô 59/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ

  doc2p hoanglinh 19-08-2009 71 7   Download

 • Nghị định số 59/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện do Chính phủ ban hành

  pdf16p truongbachi 23-10-2009 185 61   Download

 • Tài liệu tham khảo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa , dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

  pdf0p sontratckh 05-10-2010 123 27   Download

 • Nghị định số 59/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại do Chính phủ ban hành

  pdf49p lawttnh4 11-11-2009 206 23   Download

 • Nghị định số 59/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại do Chính phủ ban hành

  pdf52p lawdn1 31-10-2009 100 18   Download

 • Nghị định số 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản do Chính phủ ban hành

  pdf11p duongyenngoc 23-10-2009 108 12   Download

 • Nghị định số 59/2000/NĐ-CP về việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawvhxh15 19-11-2009 73 10   Download

 • Nghị định số 59/2008/NĐ-CP về việc giấy chứng minh Công an nhân dân do Chính phủ ban hành

  pdf4p lawttnh24 19-11-2009 72 10   Download

 • Nghị định số 59/2002/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác do Chính Phủ ban hành

  pdf5p manhquynh 10-10-2009 104 6   Download

 • Nghị định số 59/2002/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác do Chính Phủ ban hành

  pdf4p lawttyt8 30-11-2009 50 1   Download

 • Nghị định Số: 59/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

  doc8p cancer_em 20-11-2014 26 0   Download

 • Nghị định số 27/1999/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước do Chính Phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 59/Cp ngày 03/10/1996 của Chính phủ

  pdf9p hienthuc 17-10-2009 77 10   Download

 • Nghị định số 116/2015/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Nghị định để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  doc6p bethuy1990 20-11-2015 10 0   Download

 • Nghị định số 189/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ Luật Doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc7p bethuy1990 20-11-2015 15 0   Download

 • Nghị định số 14/2009/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

  pdf5p lawdn1 31-10-2009 85 6   Download

 • Nghị định số 14/2009/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

  pdf4p lawttnh11 13-11-2009 60 5   Download

 • Nghị định số 59/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống tham nhũng.

  pdf55p conduongmauxanh1234 24-03-2014 24 1   Download

 • Nghị định số 43/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

  pdf2p tadinhphong 23-10-2009 181 26   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2010 Số: 59/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN CÔNG AN NHÂN DÂN NGHỈ HƯU, HY SINH, TỪ TRẦN QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2007/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN CHÍNH PHỦ...

  pdf4p gachienbo 18-07-2010 129 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 59/2011/nđ-cp', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p nuocsuoiaquafina 02-09-2011 72 9   Download

Đồng bộ tài khoản