Nghị định số 63/2009/nđ- cp

Xem 1-20 trên 26 kết quả Nghị định số 63/2009/nđ- cp
 • Nghị định số 63/2009/NĐ-CP về việc bãi bỏ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttnh4 11-11-2009 53 4   Download

 • Điều1. Bãi bỏ nghị định số 30/2003/ NĐ- CP ngày 1 tháng 4 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hẹn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ, Điều 2. Các cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của mình theo quy định tại Nghị định của Chính phủ đối với...

  pdf0p thanhan 23-09-2009 146 19   Download

 • Nghị định 63/2009/NĐ-CP của Chính phủ bãi bỏ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01/04/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ

  pdf1p 1huutri 06-08-2009 162 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG KHU DÂN CƯ VÀ ĐẤT VƯỜN, AO KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ ĐẤT Ở; HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP VÀ TẠO VIỆC LÀM QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 21 VÀ ĐIỀU 22 NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2009/NĐ-CP. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

  pdf4p inoneyear2 22-03-2010 79 10   Download

 • Quyết định số: 54/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng”; căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf394p cuonghuyen0628 09-11-2015 24 3   Download

 • Quyết định số: 3805/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tiêu hóa”; căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf287p cuonghuyen0628 09-11-2015 15 2   Download

 • Quyết định số: 1981/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Hô hấp”; căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf279p cuonghuyen0628 09-11-2015 19 0   Download

 • Nghị định 63/2009/NĐ-CP của Chính phủ bãi bỏ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01/04/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 554 25   Download

 • Nghị định 82/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  pdf2p lawttnh1 11-11-2009 92 14   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2009/NĐ-CP NGÀY 12/10/2009 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2008/NĐ-CP NGÀY 13/5/2008 VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

  pdf3p daumeoduoicop 31-03-2010 133 15   Download

 • Quyết định số: 5199/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Giải phẫu bệnh - Tế bào học”; căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf438p cuonghuyen0628 09-11-2015 12 4   Download

 • Quyết định số: 199/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa - chuyên khoa Nắn chỉnh hình, bó bột”; căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf156p cuonghuyen0628 09-11-2015 35 3   Download

 • Quyết định số: 2017/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Huyết học - Truyền máu - Miễn dịch - Di truyền - Sinh học phân tử”; căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf405p cuonghuyen0628 09-11-2015 26 3   Download

 • Quyết định số: 198/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa - chuyên khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật cột sống"; căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf340p cuonghuyen0628 09-11-2015 13 2   Download

 • Quyết định số: 196/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa - chuyên khoa Phẫu thuật tiết niệu”; căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf47p cuonghuyen0628 09-11-2015 13 1   Download

 • Quyết định số: 26/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh Y học; căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf808p cuonghuyen0628 09-11-2015 9 1   Download

 • Quyết định Số 3108/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về Răng Hàm Mặt". Căn cứ Luật khám bênh, chữa bệnh năm 2009; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP.

  pdf1p suti91 19-11-2015 10 1   Download

 • Quyết định số: 25/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp" căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1115p cuonghuyen0628 09-11-2015 3 0   Download

 • Quyết định số: 1904/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức - Cấp cứu và Chống độc”; căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf892p cuonghuyen0628 09-11-2015 6 0   Download

 • Quyết định số: 3154/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thần kinh”; căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf125p cuonghuyen0628 09-11-2015 12 0   Download

Đồng bộ tài khoản