Nghị định số 63/cp

Xem 1-20 trên 204 kết quả Nghị định số 63/cp
 • Nghị định số 63-CP về sở hữu công nghiệp do Chính phủ ban hành

  pdf40p truongvu 10-10-2009 57 6   Download

 • Nghị định Số: 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

  doc96p cancer_em 20-11-2014 27 11   Download

 • Nghị định số 63/2002/NĐ-CP về việc khám bệnh, chữa bệnh cho thân nhân sĩ quan tại ngũ do Chính Phủ ban hành

  pdf4p lybangbang 10-10-2009 51 6   Download

 • Nghị định số 63/2008/NĐ-CP về việc phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do Chính phủ ban hành

  pdf6p lawttnh24 19-11-2009 56 5   Download

 • Nghị định số 63/2009/NĐ-CP về việc bãi bỏ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttnh4 11-11-2009 53 4   Download

 • Nghị định số 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lá do Chính phủ ban hành

  pdf15p lawdt8 02-12-2009 55 4   Download

 • Nghị định số 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lá do Chính phủ ban hành

  pdf16p lawktkt4 25-10-2009 32 2   Download

 • Nghị định số 63/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị trấn huyện lỵ các huyện Hương Sơn và Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc9 24-11-2009 33 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 63/2005/nđ-cp', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p lawttyt5 30-11-2009 70 2   Download

 • Nghị định số 63/2007/NĐ-CP là Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

  pdf22p tieucuu 20-06-2013 39 2   Download

 • Nghị định số 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lá do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 33 1   Download

 • "Nghị định số 63/2015/NĐ-CP - Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu" quy định chính sách đối với người lao động dôi dư trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà n...

  pdf12p tsmttc_009 29-07-2015 41 1   Download

 • Điều1. Bãi bỏ nghị định số 30/2003/ NĐ- CP ngày 1 tháng 4 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hẹn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ, Điều 2. Các cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của mình theo quy định tại Nghị định của Chính phủ đối với...

  pdf0p thanhan 23-09-2009 144 19   Download

 • Nghị định 131/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối

  doc2p sontinh 18-08-2009 181 27   Download

 • Quyết định số: 54/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng”; căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf394p cuonghuyen0628 09-11-2015 23 3   Download

 • Quyết định số: 3805/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tiêu hóa”; căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf287p cuonghuyen0628 09-11-2015 15 2   Download

 • Công văn 618-CV/NH7 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thêm về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/CP của Chính phủ và Thông tư số 07-NH/TT của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc4p nguyetnga 19-08-2009 50 1   Download

 • Quyết định số: 1981/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Hô hấp”; căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf279p cuonghuyen0628 09-11-2015 19 0   Download

 • Quyết định số: 1377/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ Sản; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf259p cuonghuyen0628 09-11-2015 14 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG KHU DÂN CƯ VÀ ĐẤT VƯỜN, AO KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ ĐẤT Ở; HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP VÀ TẠO VIỆC LÀM QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 21 VÀ ĐIỀU 22 NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2009/NĐ-CP. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

  pdf4p inoneyear2 22-03-2010 79 10   Download

Đồng bộ tài khoản