Nghị định số 79/cp

Xem 1-20 trên 70 kết quả Nghị định số 79/cp
 • Nghị định số 79-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện do Chính phủ ban hành

  pdf25p chuongtudi 23-10-2009 43 3   Download

 • Nghị định số 79-CP về việc thành lập Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdt12 02-12-2009 32 2   Download

 • Nghị định Số: 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

  doc47p cancer_em 20-11-2014 102 19   Download

 • Nghị định số 79/2002/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính do Chính phủ ban hành

  pdf12p trieuhoang 17-10-2009 111 15   Download

 • Nghị định số 79/2008/NĐ-CP về việc quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm do Chính phủ ban hành

  pdf14p lawttnh20 19-11-2009 109 15   Download

 • Nghị định số 79/2001/NĐ-CP về thủ tục, chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất do Chính phủ ban hành,

  pdf11p lawtttotung2 29-10-2009 131 13   Download

 • Nghị định số 79/2006/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược do Chính phủ ban hành

  pdf19p lawttyt4 30-11-2009 121 12   Download

 • Nghị định số 79/2005/NĐ-CP về việc quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan do Chính phủ ban hành

  pdf7p lawxnk2 10-11-2009 87 7   Download

 • Nghị định số 79/1998/NĐ-CP về việc sửa đổi tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 17/CP ngày 6/2/1995 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

  pdf1p lawxnk7 11-11-2009 59 4   Download

 • Nghị định số 79/2002/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawqds3 09-12-2009 59 4   Download

 • Nghị định số 79/2001/NĐ-CP về thủ tục, chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 về thủ tục, chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất...

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 49 2   Download

 • Nghị định số 79/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbmhc4 24-11-2009 28 1   Download

 • Nghị định số 79/2002/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính do Chính phủ ban hành

  pdf11p lawdt7 02-12-2009 64 1   Download

 • Nghị định số: 79/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;...

  pdf29p cuonghuyen0628 13-11-2015 16 0   Download

 • Thông tư số 38/TT-XB về Luật xuất bản do Bộ Văn hoá,thông tin ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/CP ngày 6/11/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật xuất bản

  pdf14p truongvu 10-10-2009 57 2   Download

 • Nghị định số: 15/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf15p codon_09 29-03-2016 19 0   Download

 • Nghị định về quản lý chiếu sáng đô thị.

  pdf12p womanhood911_01 05-10-2009 217 28   Download

 • Nghị định số 81/2008/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính

  pdf6p lawttnh20 19-11-2009 70 7   Download

 • Quyết định số: 79/QĐ-BTP về việc “Xếp hạng Sở Tư pháp năm 2014”; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; căn cứ Quyết định số2096/QĐ-BTP ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2014;...

  pdf3p huyen06281982 21-10-2015 12 0   Download

 • Nghị định 81/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính

  pdf7p mychau 18-08-2009 118 22   Download

Đồng bộ tài khoản