Nghị định thi hành luật chứng khoán

Xem 1-20 trên 146 kết quả Nghị định thi hành luật chứng khoán
 • Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán.

  doc26p angola 04-06-2009 349 152   Download

 • Nghị định số 14, hướng dẫn thi hành luật chứng khoán

  doc27p yuki_snow_86 16-05-2009 1132 135   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán. Điều 2. Giải thích thuật ngữ 1. Đại diện người sở hữu trái phiếu là thành viên Trung tâm lưu ký chứng khoán được ủy quyền nắm giữ trái phiếu và đại diện cho quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu....

  doc16p donglanh_18_5 01-03-2011 266 128   Download

 • Nghị định số 14, hướng dẫn thi hành luật chứng khoán

  doc26p wanime 09-03-2009 139 68   Download

 • Thông tư này quy định cụ thể về hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng; hồ sơ chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các trường hợp cụ thể khác Thi hành luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Bộ tài chính hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bàn chứng khoán

  doc12p angola 04-06-2009 284 63   Download

 • Nghị định: Chương I Những quy định chung Điều 1 Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết chứng khoán, và công ty chứng khoán, quỹ quản lý công ty và các công ty đầu tư chứng khoán.

  pdf21p chienbinhthanhtoroa 08-03-2011 134 45   Download

 • Nghị định của chính phủ số 114/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2008 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều hành một số luật chứng khoán đối với từng doanh nghiệp

  doc10p lawcao 28-09-2009 168 33   Download

 • Bộ tài chính vừa ban hành Nghị định số 84/2010/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán và các quy định về thị trường chứng khoánthị trường giao dịch chứng khoán phi tập trung hình thành tự phát, sôi động, nhưng tiềm ẩn.

  pdf11p meoconanca 28-02-2011 138 18   Download

 • Tài liệu tham khảo những quy định của luật pháp việt nam về chứng khoán Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 95/2008/TT-BTC

  doc64p caochitang 25-04-2010 267 129   Download

 • I. VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở 1. Những trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở và trường hợp chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo mẫu quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP.

  doc44p lananh 16-07-2009 347 98   Download

 • Tài liệu về nghị định số 14/2007/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán do Chính phủ ban hành. Điều 1: Nghị định này qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ...

  pdf23p hobichngoc 17-10-2009 289 90   Download

 • Nghị định 60/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước do Chính phủ ban hành

  pdf53p trieuhoang 17-10-2009 257 88   Download

 • Theo Nghị định số 14/2007/NĐ - CP ngày 19/1/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán , công ty cổ phần được niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

  doc2p tro1choi2 21-12-2010 282 83   Download

 • NGH Ị ĐỊNH của Chính phủ số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

  doc33p lawcao 28-09-2009 348 81   Download

 • NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

  doc21p khuongduy 15-10-2009 437 78   Download

 • Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai do Chính phủ ban hành gồm 14 chương với 186 điều. Dưới đây là nội dung chi tiết của nghị định.

  doc101p anvietcanh 15-10-2009 323 43   Download

 • Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.Tài liệu tham khảo những quy định của luật pháp việt nam về chứng khoán Tài chính ban hành

  doc20p tuan_nnt 19-05-2010 114 22   Download

 • Thông tư số 95/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 95/2008/TT-BTC

  pdf72p hobichngoc 17-10-2009 157 21   Download

 • Nghị định số 17/2006/NĐ-CP về việc thi hành Luật Đất đai và về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

  pdf9p hobichngoc 17-10-2009 96 13   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2007/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN CHÍNH PHỦ

  pdf11p meoconanca 28-02-2011 123 11   Download

Đồng bộ tài khoản