Nghị định ưu đãi đầu tư

Xem 1-20 trên 77 kết quả Nghị định ưu đãi đầu tư
 • Nghị định về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê

  doc10p quynhtrang 19-08-2009 100 19   Download

 • Bài giảng Những điểm mới của Luật Đầu tư 2014 và định hướng xây dựng nghị định hướng dẫn giới thiệu tới các bạn về các nội dung được bổ sung trong Luật Đầu tư như bổ sung danh mục đầu tư, quy định áp dụng pháp luật đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, quy định về thủ tục thực hiện dự án đầu tư, quy định về góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, quy định về ưu đãi đầu tư, quy định về đầu tư ra nước ngoài.

  ppt64p thuytrang_8 21-09-2015 71 46   Download

 • Tài liệu tham khảo thông tư hưỡng dẫn thi hành Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê.

  pdf8p xedapdo 29-04-2010 111 22   Download

 • 71/2001/N§-CP Nghị định của chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê

  pdf12p trinhnk 05-07-2010 79 19   Download

 • Luật Đầu tư 2014 và Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư đã đưa ra nhiều ưu đãi đầu tư, trong đó, các quy định ưu đãi về thuế thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư và doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tìm hiểu thông tư này qua nội dung bài viết.

  pdf2p bautroibinhyen15 09-02-2017 4 1   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam;

  doc27p lawcao 30-09-2009 494 165   Download

 • Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

  pdf0p thudan 24-06-2009 298 14   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động đầu tư Điều 1.

  pdf38p tukhuyen123 11-09-2012 59 14   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2010 Số: 53/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ, ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI THÀNH LẬP DO CHÍNH PHỦ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CHÍNH PHỦ

  pdf3p bunbohue1810 18-06-2010 99 13   Download

 • Nghị định số 71/2001/NĐ-CP về việc ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê do Chính Phủ ban hành

  pdf10p lawdt8 02-12-2009 89 7   Download

 • Nghị định số 71/2001/NĐ-CP về việc ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê do Chính Phủ ban hành

  pdf11p lawbds6 06-11-2009 53 5   Download

 • Nghị định của chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê

  doc13p anvietcanh 15-10-2009 132 22   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------Số: 24/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Long Xuyên, ngày 22 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

  pdf17p bunbohue1810 18-06-2010 53 8   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------Số: 14/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Long Xuyên, ngày 13 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC BẢO VỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

  pdf13p cucaibanhchung 25-05-2010 83 7   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 17

  pdf4p caucathadieu 27-04-2010 64 5   Download

 • Thông tư 02/1998/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

  doc15p quynhson 19-08-2009 51 4   Download

 • Thông tư 98/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi số 03/1998/QH10 do Bộ Tài Chính ban hành

  pdf20p lawdt7 02-12-2009 91 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf9p xexucxich 26-04-2010 62 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TỶ LỆ % ĐƠN GIÁ THUẾ ĐẤT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHU KINH TẾ NGHI SƠN; CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

  pdf5p duahau0hat 03-02-2012 40 4   Download

 • Thông tư 02/1999/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

  doc31p quynhson 19-08-2009 71 3   Download

Đồng bộ tài khoản