Xem 1-20 trên 379 kết quả Nghị quyết 13
 • Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về việc định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới

  pdf14p lythong 18-08-2009 437 38   Download

 • Tiểu luận: Tác động của Nghị quyết 13 đối với doang nghiệp có bố cục gồm 3 phần chính trình bày về bức tranh kinh tế doang nghiệp Việt Nam đầu năm 2012, tác động của Nghị quyết 13 đối với doanh nghiệp, một số đề xuất để chính sách thực sự là đòn bẩy của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc18p sangk4 08-10-2014 17 7   Download

 • Nghị quyết 13/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006

  doc17p mychau 18-08-2009 60 6   Download

 • Nghị quyết 13/2003/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2003

  doc4p giangdien 18-08-2009 67 5   Download

 • Nghị quyết 13/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2004

  doc4p quynhson 19-08-2009 51 3   Download

 • Nghị quyết 13/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Nam

  doc10p dongson 19-08-2009 76 3   Download

 • Nghị quyết 13/2002/QH11 của Quốc hội về phương án xây dựng công trình thủy điện Sơn La

  doc2p quynhtrang 19-08-2009 46 2   Download

 • Nghị quyết 13/2001/NQ-HĐ về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng Nhân dân và thôi làm nhiệm vụ đại biểu hđnd thành phố hà nội của ông trần văn tuấn khóa XII - kỳ họp thứ 5 (từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001) do Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf1p lawbmhc1 24-11-2009 37 2   Download

 • Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND về học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  pdf2p minhquanmq 27-03-2014 17 0   Download

 • Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND quy định mức trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf2p kimoanh13 31-03-2014 18 0   Download

 • Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu lần một, nhiệm kỳ 2011 - 2016 do tỉnh Quảng Trị ban hành.

  pdf5p thanhpham11 12-03-2014 21 0   Download

 • Nghị định 13/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

  pdf4p strips 07-08-2009 463 73   Download

 • Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do Chính phủ ban hành

  pdf4p lawvhxh14 19-11-2009 141 14   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 13

  pdf16p inoneyear 07-04-2010 195 12   Download

 • Nghị quyết số 13/2008/QH12 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006 do Quốc hội ban hành

  pdf8p lawttnh24 19-11-2009 100 9   Download

 • Nghị quyết số 13/2002/QH11 về phương án xây dựng công trình thủy điện Sơn La do Quốc hội ban hành

  pdf2p lawdt7 02-12-2009 67 9   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 83/2006/NQ-HĐND NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

  pdf5p daumeoduoicop 26-03-2010 79 9   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 13

  pdf3p daumeoduoicop 26-03-2010 132 8   Download

 • Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ về một số giải pháp và cơ chế, chính sách để kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm tai nạn giao thông và ùn tắc trên địa bàn thành phố Hà nội. Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội- khóa XII (Kỳ họp thứ 8, từ ngày 11 đến 13 tháng 2 năm 2003) do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf3p lawgtvt7 26-11-2009 47 7   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 13

  pdf4p daumeoduoicop 26-03-2010 129 7   Download

Đồng bộ tài khoản