Nghị quyết 14

Xem 1-20 trên 393 kết quả Nghị quyết 14
 • Nghị quyết 14/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Nam Định

  doc9p dongson 19-08-2009 90 5   Download

 • Nghị quyết 14/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

  doc3p chanhson 19-08-2009 51 5   Download

 • Nghị quyết 14/2002/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2002 do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh14 19-11-2009 53 4   Download

 • Nghị quyết 14/1998/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 1998 do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh16 19-11-2009 54 4   Download

 • Nghị quyết 14/2003/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2003

  doc3p trucmoc 16-08-2009 82 2   Download

 • Nghị quyết 14/2008/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Tĩnh

  doc10p tramvo 19-08-2009 76 2   Download

 • Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

  pdf2p minhquanmq 28-03-2014 37 2   Download

 • Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN về hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn do Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

  pdf18p lawqds1 09-12-2009 778 37   Download

 • Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 do Chính phủ ban hành

  pdf8p lawgd3 04-11-2009 186 27   Download

 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM ------Số: 1409/NQLT-BNN-CCB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2010 NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH VỀ VIỆC PHỐI HỢP GIỮA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

  pdf5p shishomaru 03-06-2010 142 15   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THÀNH PHỐ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 19

  pdf10p inoneyear2 22-03-2010 144 14   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 207/2007/NQ-HĐND NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2007 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 252/2008/NQHĐND NGÀY 20 NGÀY 12 THÁNG 2008 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XV VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ THỦY SẢN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 17

  pdf4p caucathadieu 27-04-2010 76 14   Download

 • Nghị quyết Số 16/2008/NQ-HĐND về việc tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi ban hành.

  pdf4p lawttnh21 19-11-2009 111 8   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010 Số: 14/NQ-CP NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG: HƯƠNG LONG, THỦY XUÂN, THỦY BIỀU THUỘC THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CHÍNH PHỦ

  pdf3p shishomaru 09-06-2010 55 7   Download

 • Nghị quyết số 14/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Hà Tây và tỉnh Phú Thọ, giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai do Quốc hội ban hành

  pdf2p lawbds2 06-11-2009 84 5   Download

 • Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND về việc thông qua bảng giá các loại đất năm 2009 tỉnh Bạc Liêu do Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 14 ban hành

  pdf55p lawbds2 06-11-2009 55 4   Download

 • Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2009 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

  pdf56p lawbds2 06-11-2009 90 4   Download

 • Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006 - 2010) của 14 phường quận 3 do Hội đồng nhân dân quận 3 ban hành

  pdf1p lawbds3 06-11-2009 66 4   Download

 • Nghị quyết liên tịch số 14/NQ-LT về việc phối hợp chỉ đạo hệ thống nhà thiếu nhi do Trung ương đoần thanh niên cộng sản Hồ chí minh - Bộ giáo dục đào tạo - Bộ văn hóa - Tổng cục thể dục thể thao ban hành

  pdf3p lawttyt12 30-11-2009 94 4   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

  pdf2p conchokon 24-09-2012 46 4   Download

Đồng bộ tài khoản