Nghị quyết đại hội ix

Xem 1-20 trên 119 kết quả Nghị quyết đại hội ix
 • tình hình và kết quả thực hiện n.quyết đại hội ix đảng bộ tỉnh, định hướng đến năm 2020 là những nội dung trong tài liệu "Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội IX đảng bộ tỉnh (Nhiệm kỳ 2010-2015)". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p huuphuocteach 05-10-2015 51 4   Download

 • Với những thắng lợi giành được trong thế kỷ XX , nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập , tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa , có quan hệ quốc tế rộng rãi , có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới . Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước , làm chủ xã hội , đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn , lạc...

  pdf10p notonline1122 20-02-2013 38 14   Download

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần X của Đảng là đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết và phát triển bền vững, thể hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của dân tộc ta trong thời điểm lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sự nghiệp đổi mới của dân tộc đã trải qua 20 năm. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vừa kết thúc thắng lợi 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, cũng là 5 năm đầu tiên của thế kỷ XX.

  pdf499p muathu102 15-03-2013 81 25   Download

 • Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2000 – 2005) được tổ chức thực hiện trong bối cảnh tình hình thành phố và cảnước thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đạt được những thành tựu cơ bản, đã tác động tích cực đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, thế và lực của đất nướcđược tăng cường đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới,làm tăng thêm sự nhất trí trong Đảng và sự đồng...

  pdf26p hoangly 24-06-2009 4833 348   Download

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng họp vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Loài ng¬ời kết thúc thế kỷ XX và b¬ớc sang thế kỷ XXI. Nhân dân ta vừa kỷ niệm lần thứ 71 Ngày thành lập Đảng. Toàn Đảng, toàn dân ta đã trải qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng, 10 năm thực hiện Chiến l¬ợc phát triển kinh tế - xã hội 1991 - 2000 và 15 năm đổi mới. Nhìn lại quá khứ và h¬ớng tới t¬ơng lai, Đại hội...

  doc31p anvietcanh 15-10-2009 483 164   Download

 • Báo cáo này kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng về Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 và đề ra Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 nhằm thực hiện thắng lợi Chiến lược 10 năm 2001 - 2010, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại....

  doc63p hoanghoa689 08-11-2009 164 37   Download

 • Báo cáo: Nội dung quán triệt nghị quyết về đại hội Đoàn thành phố lần VIII: văn kiện đại hội; đại hội Đoàn toàn quốc lần IX: văn kiện đại hội và 8 chuyên đề. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  ppt10p codon_01 18-11-2015 14 1   Download

 • Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010- 2015 đã diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 10 năm 2010, tại Hội trường Công an tỉnh Đồng Tháp.

  doc108p pcnguyenky 13-07-2011 1673 59   Download

 • Trong bối cảnh trong nước và quốc tế mới, Đại hội IX đã nhấn mạnh yêu cầu phát triển vừa nhanh, vừa bền vững; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ nhưng chủ động hội nhập quốc tế...

  doc12p 9704050617414524 12-01-2010 170 34   Download

 • Nhiệm kỳ 2006-2007 của Đoàn trường THPT Trung Sơn diễn ra trong điều kiện toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng thành công tốt đẹp. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn khởi trước những thành tựu sau hơn 20 năm đổi mới của đất nước. Cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội.

  doc30p huongtu2006 23-01-2010 82 30   Download

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng diễn ra trong tháng 6-1991, có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Cũng như chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là những giáo điều mà là kim chỉ nam cho hành động. Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, một mặt là để nắm được nội dung cốt lõi và phương pháp luận cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, mặt khác – quan trọng hơn – là để tìm cách vận dụng giá...

  doc14p dangcuonghb87 18-01-2012 89 21   Download

 • Sang thế kỷ XXI, thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ,cơ cấu kinh tế quốc dân chuyển dịch nhanh theo hướng tích cực nhưng tốc độ vẫn còn chậm. Năm 2000 - 2005, GDP bình quân mỗi năm đạt 7,5%.

  doc26p goodlife747 17-10-2010 1513 646   Download

 • Trong các văn kiện của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã khẳng định nhiệm vụ "Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng". Đó chính là sự tiếp tục phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền trong điều kiện mới.

  doc17p monita6603 24-09-2010 313 136   Download

 • Đất nước Việt Nam ta sau nhiều năm giành được độc lập, nền kinh tế vẫn đi theo con đường tự cấp tự túc.

  pdf20p huyhoang 03-08-2009 465 111   Download

 • Đất nước Việt Nam ta sau nhiều năm giành được độc lập, nền kinh tế vẫn đi theo con đường tự cấp tự túc.

  doc14p buiduongson3 08-05-2010 116 54   Download

 • Trong hơn 10 năm đổi mới nền kinh tế đất nước, vai trò chủ đạo, dẫn dắt, điều tiết nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần của kinh tế Nhà nước luôn được Đảng quan tâm, coi trọng và đã đạt được những thành tựu bước đầu rất khả quan cả trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, cả đường lối đối nội và đối ngoại của đất nước.

  pdf15p notonline1122 21-02-2013 91 46   Download

 • Ngày nay, sự phỏt triển kinh tế - xó hội của mỗi nền kinh tế đều phụ thuộc rất lớn vào khoa học và công nghệ (KH&CN). Nhận thức được điều đó, trong những năm qua, để thúc đẩy quá trỡnh cụng nghiệp húa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước ta đó rất chỳ trọng đến phát triển KH&CN. Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng xác định KH&CN cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu ở nước ta hiện nay.

  pdf117p dellvietnam 23-08-2012 55 24   Download

 • Cùng với các yếu tố quyết định sự phát triển của một nền kinh tế như: ý tưởng, áp dụng công nghệ cao, hạ tầng cơ sở hiện đại, vốn xã hội thì “vốn con người”, xét đến cùng là quyết định nhất, cách mạng nhất.

  pdf0p buiduong_1 19-12-2012 61 15   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ IX VỀ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf28p meocontreocay 29-05-2011 39 12   Download

 • Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND về việc chấp nhận đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 6 khóa IX xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu do Hội đồng nhân dân Quận 6 ban hành

  pdf1p lawbmhc1 24-11-2009 37 2   Download

Đồng bộ tài khoản