Nghị quyết số 32/2009/qh12

Xem 1-5 trên 5 kết quả Nghị quyết số 32/2009/qh12
 • Nghị quyết số 32/2009/QH12 về điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân do Quốc hội ban hành

  pdf3p lawttnh5 12-11-2009 112 24   Download

 • Công văn 5048/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 32/2009/QH12 của Quốc hội về thuế thu nhập cá nhân

  pdf1p crispy 07-08-2009 136 19   Download

 • Thông tư của Bộ Tài chính số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 Hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội

  doc6p huuduc11 07-11-2009 372 82   Download

 • Tại công văn số 5050/TCT-TNCN ngày 08 tháng 12 năm 2010 Thu thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được thực hiên như sau: Theo hướng dẫn tại Điều 1 của Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế TNCN năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc Hội thì cá nhân chuyển nhượng chứng khoán được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009....

  doc2p tonghoangduy1503 15-10-2011 75 24   Download

 • Nghị quyết 32/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, Ngân sách Nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

  doc2p crispy 07-08-2009 347 19   Download

Đồng bộ tài khoản