» 

Nghị Quyết Số 35/2009/qh12

 • Nghị quyết số 35/2009/QH12

  Nghị quyết số 35/2009/QH12 về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 do Quốc hội ban hành

  pdf 4p lawgd1 04-11-2009 195 17

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2010/NĐ­CP

  NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2010/NĐCP NGÀY 14 THÁNG 05 NĂM 2010 QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 2015...

  doc 8p tuanquoc19 27-03-2011 422 51

 • Quyết định Số: 2021/QĐ-TTg

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 35/2009/QH12 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHỦ TRƯƠNG, ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI MỘT SỐ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỪ NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014-1015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf 5p inoneyear2 18-03-2010 60 6

 • Công văn 4879/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

  Công văn 4879/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc lập kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chi tiết thi hành Nghị quyết số 35/2009/QH12 về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

  pdf 1p tuyettrang 07-08-2009 103 34

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản