Nghịe quyết

Xem 1-20 trên 66 kết quả Nghịe quyết
 • Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên: Giải quyết tình huống giáo viên không soạn bài khi lên lớp của giáo viên tại trường Tiểu học T, huyện Y, tỉnh Ninh Bình được thực hiện để cùng tham gia giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, góp phần nâng cao nghiệp vụ công tác quản lí trường học nói chung và quản lí chuyên môn trường tiểu học nói riêng.

  doc17p cocacola_10 02-12-2015 214 99   Download

 • Bộ máy quản lý tín dụng là một cơ cấu bao gồm các nhân sự, đơn vị có liên quan đến quá trình ra quyết định tín dụng với những chức năng, nhiệm vụ cụ thể và cơ chế phân chia, nhóm và phối hợp hoạt động của các nhân sự, đơn vị đó. 1.2.

  pdf285p devilboy0 27-07-2012 244 90   Download

 • Check list các loại nghi lễ trong doanh nghiệp: Giới thiệu thành viên mới, Giới thiệu quyết định bổ nhiệm mới, Chuyển giao công tác, Cho một nhân viên xin nghỉ việc, Phát phấn thưởng cuối năm, lễ hội doanh nghiệp...

  doc1p damdung 14-07-2009 253 61   Download

 • Quyết định số 02/2004/QĐ-BGDĐT về việc bổ sung Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành theo quyết định số 04/1999/QĐ-BGD&ĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf2p lawgd5 04-11-2009 94 7   Download

 • Trong giai đoan hiện nay nguồn nhân lực của tổ chức đóng vai trò hết sức quan trọng, đó là nhân tố quyết định nên sự thành bại trong kinh doanh của tổ chức. Vấn đề tạo động lực trong lao động là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, nó thúc đẩy người lao động hăng say làm viậc nâng cao nắng suất lao động.

  pdf24p ctrl_12 10-07-2013 21 5   Download

 • Quyết định số 2592/2005/QĐ-BTC về việc ban hành quy trình kết hợp cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước với niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu tại các Trung tâm giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

  pdf6p hobichngoc 17-10-2009 55 3   Download

 • Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

  pdf3p conchokon 26-09-2012 51 3   Download

 • Mục đích của luận văn: Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về khiếu nại, giải quyết khiếu nại về đất đai ở nước ta hiện nay, luận văn đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả giải quyết khiếu nại về đất đai tại các khu công nghiệp.

  pdf18p quangdati 17-04-2017 6 2   Download

 • Quyết định số 2491/QĐ-UBND ban hành kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020

  doc7p nghqcp 09-11-2017 2 0   Download

 • Nghị quyết số 20/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

  doc7p nghiquyet0910 22-11-2017 1 0   Download

 • Nghị quyết số 32/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy định giá các dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

  doc3p nghiquyet0910 22-11-2017 0 0   Download

 • Trong cơ chế kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, mọi doanh nghiệp phải hoàn toàn tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

  pdf143p thainhatquynh 04-07-2009 1820 793   Download

 • Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật trong nền kinh tế quốc dân, đồng thời là bộ phận quan trọng quyết định sự ống còn của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

  pdf73p thainhatquynh 03-07-2009 933 654   Download

 • 1) Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu tạo tiền đề cho sự xuất hiện của lý thuyết quản trị: a. Đúng b. Sai 2) Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị của Fayol: a. Đúng b. Sai 3) Taylor là người sáng lập ra trường phái quản trị khoa học: a. Đúng b. Sai 4) Lý thuyết quản trị cổ điển không còn đúng trong quản trị hiện đại: a. Đúng b. Sai 5) Ra quyết định là một nghệ thuật: a. Đúng b. Sai 6) Ra quyết định là một khoa...

  pdf10p meo_den_de_thuong 11-06-2011 580 279   Download

 • Trong thời kỳ hiện nay, công tác kế toán luôn được chú trọng ở tất cả các doanh nghiệp vì tầm quan trọng của nó. Chức năng của kế toán là ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kinh doanh của một doanh nghiệp.Ngoài ra, kế toán còn cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng khác ngoài doanh nghiệp. Đối với các nhà quản lý, các thông tin này giúp cho họ có những cơ sở để đưa ra những quyết định phù hợp để định hướng phát triển Công ty còn...

  pdf85p thainhatquynh 03-07-2009 489 263   Download

 • Hoạch định nguồn nhân lực là một tiến trình dự báo và ra quyết định liên quan đến các dòng luân chuyển nhân sự ra nhập và rời khỏi doanh nghiệp.Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình, hoạt động đảm bảo cho tổ chức có đủ nguồn nhân lực với các phẩm chất, kỹ năng phù hợp để thực hiện công việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao....

  pdf51p thuthuy 17-07-2009 599 254   Download

 • Nội dung cơ bản: Khái niệm, đặc điểm của TSLĐ trong doanh nghiệp. Phân loại, kết cấu VLĐ trong doanh nghiệp Phương pháp xác định nhu cầu VLĐ trong các khâu: Dự trữ - Sản xuất - Lưu thông. Xác định VLĐ thừa, thiếu và hướng giải quyết vốn thừa thiếu đó. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp.

  pdf12p tinhphuong60 23-06-2010 624 245   Download

 • Văn hoá chỉ có nền tảng chứ không có điểm mốc đầu cuối. Trước hết chúng ta phải có quan điệm cụ thệ về vai trò của văn hóa doanh nghiệp.Sự thắng thế của bất cứ một doanh nghiệp nào không phải ở chộ là có bao niêu vốn và sử dụng cong nghệ gì mà nó được quyết định bởi việc tổ chức những con ngời nhu thế nào.

  doc3p thienthannho 16-04-2009 541 193   Download

 • "Đó là biện pháp hữu ích để bạn không bao giờ lặp lại những sai lầm đó nữa", ông nói. Và đây là những bài học ông rút ra được từ những người khác được đăng trong cuốn sách này.

  doc2p quynhnhu 10-10-2009 361 175   Download

 • Trong những năm gần đây, nước ta với nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, cơ hội luôn luôn đồng nghĩa với kho khăn thử thách. Các doanh nghiệp không những phải cạnh tranh với những hàng hóa nhập ngoại. Do đó chất lượng và giá thành sản phẩm là yếu tố quyết định khá lớn trong cạnh tranh....

  doc89p elirabetter 30-09-2009 188 133   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản