Nghịe quyết

Xem 1-20 trên 69 kết quả Nghịe quyết
 • Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên: Giải quyết tình huống giáo viên không soạn bài khi lên lớp của giáo viên tại trường Tiểu học T, huyện Y, tỉnh Ninh Bình được thực hiện để cùng tham gia giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, góp phần nâng cao nghiệp vụ công tác quản lí trường học nói chung và quản lí chuyên môn trường tiểu học nói riêng.

  doc17p cocacola_10 02-12-2015 228 110   Download

 • Bộ máy quản lý tín dụng là một cơ cấu bao gồm các nhân sự, đơn vị có liên quan đến quá trình ra quyết định tín dụng với những chức năng, nhiệm vụ cụ thể và cơ chế phân chia, nhóm và phối hợp hoạt động của các nhân sự, đơn vị đó. 1.2.

  pdf285p devilboy0 27-07-2012 244 90   Download

 • Check list các loại nghi lễ trong doanh nghiệp: Giới thiệu thành viên mới, Giới thiệu quyết định bổ nhiệm mới, Chuyển giao công tác, Cho một nhân viên xin nghỉ việc, Phát phấn thưởng cuối năm, lễ hội doanh nghiệp...

  doc1p damdung 14-07-2009 255 61   Download

 • Quyết định số 02/2004/QĐ-BGDĐT về việc bổ sung Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành theo quyết định số 04/1999/QĐ-BGD&ĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf2p lawgd5 04-11-2009 95 7   Download

 • Trong giai đoan hiện nay nguồn nhân lực của tổ chức đóng vai trò hết sức quan trọng, đó là nhân tố quyết định nên sự thành bại trong kinh doanh của tổ chức. Vấn đề tạo động lực trong lao động là một trong những nội dung quan trọng của công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, nó thúc đẩy người lao động hăng say làm viậc nâng cao nắng suất lao động.

  pdf24p ctrl_12 10-07-2013 22 5   Download

 • Quyết định số 2592/2005/QĐ-BTC về việc ban hành quy trình kết hợp cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước với niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu tại các Trung tâm giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

  pdf6p hobichngoc 17-10-2009 55 3   Download

 • Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

  pdf3p conchokon 26-09-2012 52 3   Download

 • Mục đích của luận văn: Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về khiếu nại, giải quyết khiếu nại về đất đai ở nước ta hiện nay, luận văn đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả giải quyết khiếu nại về đất đai tại các khu công nghiệp.

  pdf18p quangdati 17-04-2017 8 2   Download

 • Quyết định số 2491/QĐ-UBND ban hành kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020

  doc7p nghqcp 09-11-2017 3 0   Download

 • Nghị quyết số 20/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

  doc7p nghiquyet0910 22-11-2017 3 0   Download

 • Nghị quyết số 32/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy định giá các dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

  doc3p nghiquyet0910 22-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 3452/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

  doc4p trangan_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 2158/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hiệp hội doanh nghiệp tỉnh bắc kạn khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số: 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội;

  doc11p mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề là một trong những kỹ năng rất cần thiết trong học tập cũng như làm việc. Cuộc sống là một chuỗi những vấn đề đòi hỏi chúng ta phải giải quyết nhưng không vấn đề nào giống vấn đề nào và cũng không có một công thức chung nào để giải quyết mọi vấn đề.

  pdf6p sieunhansoibac3 12-04-2018 0 0   Download

 • Trong cơ chế kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, mọi doanh nghiệp phải hoàn toàn tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

  pdf143p thainhatquynh 04-07-2009 1821 793   Download

 • Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật trong nền kinh tế quốc dân, đồng thời là bộ phận quan trọng quyết định sự ống còn của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

  pdf73p thainhatquynh 03-07-2009 934 654   Download

 • 1) Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu tạo tiền đề cho sự xuất hiện của lý thuyết quản trị: a. Đúng b. Sai 2) Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị của Fayol: a. Đúng b. Sai 3) Taylor là người sáng lập ra trường phái quản trị khoa học: a. Đúng b. Sai 4) Lý thuyết quản trị cổ điển không còn đúng trong quản trị hiện đại: a. Đúng b. Sai 5) Ra quyết định là một nghệ thuật: a. Đúng b. Sai 6) Ra quyết định là một khoa...

  pdf10p meo_den_de_thuong 11-06-2011 580 279   Download

 • Trong thời kỳ hiện nay, công tác kế toán luôn được chú trọng ở tất cả các doanh nghiệp vì tầm quan trọng của nó. Chức năng của kế toán là ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kinh doanh của một doanh nghiệp.Ngoài ra, kế toán còn cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng khác ngoài doanh nghiệp. Đối với các nhà quản lý, các thông tin này giúp cho họ có những cơ sở để đưa ra những quyết định phù hợp để định hướng phát triển Công ty còn...

  pdf85p thainhatquynh 03-07-2009 489 263   Download

 • Hoạch định nguồn nhân lực là một tiến trình dự báo và ra quyết định liên quan đến các dòng luân chuyển nhân sự ra nhập và rời khỏi doanh nghiệp.Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình, hoạt động đảm bảo cho tổ chức có đủ nguồn nhân lực với các phẩm chất, kỹ năng phù hợp để thực hiện công việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao....

  pdf51p thuthuy 17-07-2009 600 255   Download

 • Nội dung cơ bản: Khái niệm, đặc điểm của TSLĐ trong doanh nghiệp. Phân loại, kết cấu VLĐ trong doanh nghiệp Phương pháp xác định nhu cầu VLĐ trong các khâu: Dự trữ - Sản xuất - Lưu thông. Xác định VLĐ thừa, thiếu và hướng giải quyết vốn thừa thiếu đó. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp.

  pdf12p tinhphuong60 23-06-2010 624 245   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản