Nghiên cứu chính sách công

Xem 1-20 trên 2085 kết quả Nghiên cứu chính sách công
 • Bài giảng 2: Chúng ta nghiên cứu chính sách công như thế nào? tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về nghiên cứu chính sách mang tính đa ngành; thuế suất hiệu dụng và chi tiêu quảng cáo; ý nghĩa nghiên cứu chính sách công;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p hera_02 09-04-2016 11 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu chính sách phân phối của công ty Unilever Việt Nam - Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm vận dụng các lý thuyết marketing về phân phối để phân tích chính sách phân phối của công ty Unilever Việt Nam, từ đó rút ra những bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam khi xây dựng chính sách phân phối và đề xuất mộ số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối của công ty để phù hợp với những thay đổi của thị trường.

  pdf102p pink_12 28-05-2014 140 73   Download

 • Bài giảng 1 giới thiệu khái quát về phân tích chính sách. Nội dung trình bày trong bài gồm: Khái niệm về chính sách công, khái niệm về phân tích & nghiên cứu chính sách công, quy trình [logic] phân tích chính sách công, một thoáng nhìn vào phương pháp phân tích & nghiên cứu chính sách công. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p estupendo2 10-08-2016 12 4   Download

 • Tư tưởng cốt lõi của công cuộc đổi mới kinh tế hiện nay, là chuyển từ một nền kinh tế do nhà nước độc tôn chỉ huy sang một nền kinh tế đa thành phần. Nghiên cứu chính sách sẽ nhằm theo hướng từ bỏ chính sách độc tôn chỉ huy của nhà nước, sang một chính sách mà mọi thành phần đều bình đẳng trước pháp luật.

  pdf5p nhanmotchut_3 19-10-2016 2 1   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản lý hành chính công: Quản lý theo kết quả trong thực thi chính sách công ở Việt Nam với mục dích xây dựng những luận cứ khoa học về quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, từ đó đề xuất các giải pháp để áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở Việt Nam.

  pdf28p hera_02 09-04-2016 64 21   Download

 • Bài giảng Bài 8: Phương pháp phân tích chính sách công (2013) thuộc chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright do Nguyễn Xuân Thành biên soạn sẽ hướng đến giới thiệu tới các bạn ba phương pháp phân tích chính sách công đó là: Phân tích định lượng; phân tích định tính; phân tích kết hợp định lượng - định tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p hera_01 06-04-2016 25 4   Download

 • Bài giảng Bài 2: Xác định vấn đề chính sách công (2015) thuộc học phần Các phương pháp nghiên cứu chính sách công do Huỳnh Thế Du biên soạn. Bài giảng trình bày các vấn đề chính sách công; xác định vấn đề chính sách công; cảm nhận và tìm kiếm vấn đề chính sách công;...

  pdf21p hera_01 06-04-2016 13 3   Download

 • Các phương pháp phân tích chính sách công bao gồm: Phân tích định lượng; phân tích định tính; phân tích kết hợp định lượng – định tính. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Bài 8: Phương pháp phân tích chính sách công (2012)".

  pdf8p hera_01 06-04-2016 26 3   Download

 • Phương pháp khoa học; bốn loại giả định; thuế suất hiệu dụng và chi tiêu quảng cáo;... là những nội dung chính mà "Bài giảng 2: Chính sách công và tư duy phản biện" hướng đến trình bày. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p hera_01 15-04-2016 13 2   Download

 • Vấn đề chính sách công là các nhu cầu, giá trị, hay cơ hội cải thiện của xã hội chưa được hiện thực hóa. Vấn đề chính sách công xuất hiện khi xã hội không chấp nhận một hiện trạng bất cập nào đó, và do vậy cần sự can thiệp (hay từ bỏ can thiệp) của nhà nước. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Bài 7: Xác định vấn đề chính sách công (2013)".

  pdf6p hera_01 06-04-2016 20 1   Download

 • Bài giảng Bài 1: Giới thiệu phân tích chính sách (2012) - Nguyễn Xuân Thành hướng đến trình bày các khái niệm về chính sách công; khái niệm về phân tích chính sách công; quy trình phân tích chính sách công; hướng dẫn và quy định làm luận văn MPP.

  pdf10p hera_01 06-04-2016 16 2   Download

 • Sau khi nêu các định nghĩa về chính sách, chính sách công và phân tích các nội dung chủ yếu của nghiên cứu chính sách, bài báo tập trung vào hai nội dung chính, đó là (i) Phân tích một số tiếp cận cần quan tâm khi nghiên cứu chính sách; và (ii) Đề xuất một số khuyến nghị về quá trình xây dựng chính sách ở Việt Nam.

  pdf6p nhanmotchut_3 19-10-2016 7 1   Download

 • Sau ngày hoà bình lặp lại năm 1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân miền Bắc bắt tay hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống và bắt đầu xây dựng lại đất nước. Nhu cầu của công cuộc kiến thiết đất nước ngày càng mở rộng, đòi hỏi cần thiết phải có cơ quan giúp Chính phủ xây dựng nền khoa học và công nghệ đồng thời quản lý mọi hoạt động của khoa học và công nghệ....

  pdf91p haidang 11-06-2009 371 174   Download

 • Bài giảng Chính sách công. Thạc sĩ Nguyễn Tấn Phát. Chương 1: Những vấn đề chung về chính sách công ra đời trong bối cảnh của xã hội công dân và nhà nước pháp quyền, được nghiên cứu từ thế kỉ 19 và phổ biến phát triển và những năm 60.

  pdf0p kieuphong21055 15-09-2010 306 161   Download

 • Hoạch định Chính sách Công nghiệp ở Thái Lan, Malaysia và Nhật Bản. Bài học kinh nghiệm cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam. Nhằm thúc đẩy cho những nỗ lực đó, VDF và Bộ Công nghiệp tổ chức 3 chuyến nghiên cứu khảo sát tại Thái Lan, Malaysia và Nhật Bản trong khoảng thời gian từ đầu năm 2005 đến đầu năm 2006.

  pdf0p linhdan05016 12-01-2011 268 115   Download

 • Hoạt động quản trị chính sách công không khác lắm với các hoạt động quản trị chính sách kinh doanh của doanh nghiệp. Người nghiên cứu hay nhà làm chính sách có thể tìm thấy từ lý thuyết, kỹ thuật và thao tác quản trị doanh nghiệp hầu hết khái niệm lẫn phương pháp có thể áp dụng vào quản trị chính sách nhà nước.

  pdf0p kieuphong21055 15-09-2010 160 93   Download

 • Làm chính sách công trong nền kinh tế thị trường Hành chính công như một ngành học • E.

  pdf8p meoconlylom 04-07-2011 167 80   Download

 • Chính sách công là gì? • Mọi việc làm của chính phủ? • Hành động của chính phủ để giải quyết một vấn đề thực tế (hay nhận thức) mà cộng đồng gặp phải? • Hành động của chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội dân sự hoặc cá nhân để giải quyết một vấn đề thực tế (hay nhận thức) mà cộng đồng gặp phải? 1

  pdf5p meoconlylom 04-07-2011 145 74   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp “chính sách công nghiệp của việt nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf111p langthanghoi 02-12-2011 181 71   Download

 • Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài giảng 4 với nội dung Hướng dẫn phương pháp học tập bằng nghiên cứu tình huống. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

  pdf11p meoconlylom 04-07-2011 138 52   Download

Đồng bộ tài khoản