Nghiên cứu chính sách

Xem 1-20 trên 5788 kết quả Nghiên cứu chính sách
 • Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu chính sách phân phối của công ty Unilever Việt Nam - Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm vận dụng các lý thuyết marketing về phân phối để phân tích chính sách phân phối của công ty Unilever Việt Nam, từ đó rút ra những bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam khi xây dựng chính sách phân phối và đề xuất mộ số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối của công ty để phù hợp với những thay đổi của thị trường.

  pdf102p pink_12 28-05-2014 149 76   Download

 • Tổng quan nghiên cứu Đề tài: nghiên cứu chính sách và giảI pháp phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực chế biến và tiêu thụ rau quả. Người thực hiện: Trần Minh Vĩnh I. Đặt vấn đề Trong lịch sử phát triển của đất nước ta thì kinh tế tư nhân đã hình thành và có một quá trình phát triển lâu đời. Tuy nhiên cho đến khi chúng ta tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế kế hoạch tập trung, quan liêu bao cấp thì kinh tế tư nhân đã không...

  pdf12p 2332007 09-04-2011 114 38   Download

 • Bài giảng 3: Phương pháp hỗn hợp trong nghiên cứu chính sách tập trung trình bày các vấn đề nghiên cứu chính sách theo phương pháp hỗn hợp; tại sao sử dụng hỗn hợp các phương pháp; lý thuyết và phương pháp;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf6p codon_10 05-04-2016 23 4   Download

 • Đề tài luận văn thạc sĩ “Nghiên cứu chính sách miễn giảm thuỷ lợi phí trong hoạt động tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp” nhằm đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của chính sách thuỷ lợi phí.

  pdf97p trangvuive00 06-12-2017 4 3   Download

 • Bài giảng 2: Chúng ta nghiên cứu chính sách công như thế nào? tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về nghiên cứu chính sách mang tính đa ngành; thuế suất hiệu dụng và chi tiêu quảng cáo; ý nghĩa nghiên cứu chính sách công;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p hera_02 09-04-2016 13 2   Download

 • Tư tưởng cốt lõi của công cuộc đổi mới kinh tế hiện nay, là chuyển từ một nền kinh tế do nhà nước độc tôn chỉ huy sang một nền kinh tế đa thành phần. Nghiên cứu chính sách sẽ nhằm theo hướng từ bỏ chính sách độc tôn chỉ huy của nhà nước, sang một chính sách mà mọi thành phần đều bình đẳng trước pháp luật.

  pdf5p nhanmotchut_3 19-10-2016 4 1   Download

 • Nghiên cứu Chính sách hỗ trợ người nghèo trong bối cảnh xã hội hóa giáo dục tại Việt Nam nhằm đánh giá cơ chế thực hiện và các hạn chế trong việc triển khai Nghị định 49 từ năm 2010 đến 2012 nhằm cung cấp một số khuyến nghị tới các ban ngành có liên quan, thông qua đó nâng cao hiệu quả của chương trình đối với người dân, trực tiếp là học sinh tại các khu vực khó khăn.

  pdf20p hoa_loaken91 02-06-2014 44 17   Download

 • Bài giảng 1 giới thiệu khái quát về phân tích chính sách. Nội dung trình bày trong bài gồm: Khái niệm về chính sách công, khái niệm về phân tích & nghiên cứu chính sách công, quy trình [logic] phân tích chính sách công, một thoáng nhìn vào phương pháp phân tích & nghiên cứu chính sách công. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p estupendo2 10-08-2016 14 6   Download

 • Bài nghiên cứu: Chính sách vô hiệu hóa, chính sách tiền tệ và hội nhập tài chính toàn cầu nhằm trình bày tổng quan các kết quả nghiên cứu trước đây, phương pháp nghiên cứu, nội dung và kết quả nghiên cứu.

  pdf41p green_12 13-05-2014 37 5   Download

 • Sau khi nêu các định nghĩa về chính sách, chính sách công và phân tích các nội dung chủ yếu của nghiên cứu chính sách, bài báo tập trung vào hai nội dung chính, đó là (i) Phân tích một số tiếp cận cần quan tâm khi nghiên cứu chính sách; và (ii) Đề xuất một số khuyến nghị về quá trình xây dựng chính sách ở Việt Nam.

  pdf6p nhanmotchut_3 19-10-2016 14 1   Download

 • Đề tài tổng hợp cơ sở lý thuyết liên quan đến chính sách cổ tức, các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp; phân tích các nhân tố tác động đến việc lựa chọn chính sách cổ tức của các ngân hàng thương mại niêm yết trên HOSE giai đoạn 2010-2015; đề xuất một số kiến nghị nhằm lựa chọn được chính sách cổ tức thích hợp.

  pdf126p thangnamvoiva30 02-11-2016 3 1   Download

 • Sau ngày hoà bình lặp lại năm 1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân miền Bắc bắt tay hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống và bắt đầu xây dựng lại đất nước. Nhu cầu của công cuộc kiến thiết đất nước ngày càng mở rộng, đòi hỏi cần thiết phải có cơ quan giúp Chính phủ xây dựng nền khoa học và công nghệ đồng thời quản lý mọi hoạt động của khoa học và công nghệ....

  pdf91p haidang 11-06-2009 372 174   Download

 • Với chủ đề “Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững”, đây là điểm mới, là chủ đề của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, là nội dung xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, để hướng đến năm 2020 về cơ bản nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

  pdf128p lanlan38 01-04-2013 65 21   Download

 • Tính cấp thiết của đề tài: Chính sách tiền tệ là một chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cực kì quan trọng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường vì nó có ảnh hưởng lớn đến các biến số vĩ mô như: công ăn việc làm, tốc độ tăng trưởng, lạm phát... Để đạt được các mục tiêu của chính sách tiền tệ thì việc sử dụng các công cụ của nó có vai trò cơ bản, quyết định.

  doc115p duong_dung 01-04-2010 1465 959   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học "Tính hiệu quả của chính sách tiền tệ Việt Nam( Giai đoạn 2000 – 2013)" nghiên cứu tập trung vào ba nội dung chính sau: Đưa ra cơ sở lý luận và sự lựa chọn chính sách tiền tệ của một quốc gia. Tiến hành nghiên cứu tính hiệu quả của chính sách tiền tệ tại Việt Nam từ năm 2000 đến nay. Đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách tiền tệ tại Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf111p minhmuimui 22-09-2014 567 317   Download

 • "Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống chính sách Marketing tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Thực trạng và giải pháp" nhằm phân tích thực trạng hoạt động marketing-mix của ngân hàng TMCP Á Châu và chỉ ra nguyên nhân hạn chế trong chính sách. Từ đó đưa ra các gợi ý nhằm hoàn thiện hơn hoạt động marketing-mix tại ngân hàng TMCP Á Châu, trong đó chủ yếu tập trung vào việc cải thiện các dịch vụ hiện có nhằm thoả mãn và thu hút được nhiều khách hàng hơn.

  doc75p nhaquantritaiba 15-06-2011 389 219   Download

 • Bài giảng tóm tắt "Chính sách xã hội" nhằm trình bày về vấn đề xã hội của cuộc cách mạng công nghiệp và quá trình hình thành chính sách xã hội vị trí, ý nghĩa của việc nghiên cứu chính sách xã hội, những khái niệm và một số vấn đề lý luận cơ bản của chính sách xã hội, một số lý thuyết và mô hình về chính sách xã hội, cơ cấu và hệ thống chính sách xã hội.

  pdf115p small_12 13-06-2014 383 187   Download

 • Bài giảng "Chính sách xã hội" do GV. Nguyễn Thị Thu Trang biên soạn nhằm mục đích giúp cho các bạn hiểu được những khía cạnh chủ yếu xung quanh khái niệm CSXH; các lý thuyết và kiểu nghiên cứu CSXH thự nghiệm, các mô hình CSXH trên thế giới và ở Việt Nam; rèn luyện kỹ năng phân tích một vấn đề CSXH thông qua việc làm bài tập, thảo luận nhóm.

  pdf77p thiuyen14 17-09-2011 525 172   Download

 • đề cập đến những cơ sở lý luận của chính sách xuất khẩu nông sản, thực trạng tác động của chính sách xuất khẩu nông sản Việt Nam từ năm 1989 đến nay. Qua đó đưa ra những quan điểm, giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế trong chính sách xuất khẩu nông sản hiện hành, trong đó có tính đến những cam kết gia nhập WTO của nước ta.

  pdf147p tukhuyen123 18-07-2012 264 122   Download

 • Bảo hiểm xã hội là một chính sách xã hội lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho cán bộ, công chức, quân nhân và người lao động. Ngay từ khi thành lập Đảng và Nhà nước ta đã thường xuyên quan tâm đến việc thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội đối với cán bộ, công chức, quân nhân và người lao động thuộc các thành phần kinh tế.

  doc65p dinhthao00 14-06-2011 227 117   Download

Đồng bộ tài khoản