Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Xem 1-20 trên 1422 kết quả Nghiên cứu khoa học của sinh viên
 • Nội dung bài báo khoa học "Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội" công bố kết quả nghiên cứu về thực trạng kỹ năng nghiên cứu khoa học điều tra trên 136 sinh viên sư phạm cho thấy kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên sư phạm ở mức độ trung bình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf9p thuytct36 25-02-2016 135 29   Download

 • Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ/TTg, căn cứ Quyết định số 1296/2010/QĐ-BTC, căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc38p hoahoabui 04-12-2015 27 2   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:các biện pháp quản lý nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trƣờng đại học sƣ phạm - đhtn', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf103p muathi2013 20-05-2013 289 162   Download

 • Những khó khăn thường gặp trong nghiên cứu khoa học của sinh viên Qua nghiên cứu cho thấy sinh viên gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình nghiên cứu khoa học mà chủ yếu là khó khăn khi triển khai các khâu của qui trình nghiên cứu một đề tài khoa học. Theo tác giả sở dĩ sinh viên gặp phải những khó khăn trong quá trình nghiên cứu khoa học là bởi vì ở sinh viên việc hình thành và phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học còn nhiều hạn chế. Từ đó tác giả đã đưa...

  pdf6p butmauluc 31-08-2013 158 65   Download

 • Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học nông nghiệp một và những khó khăn thường gặp Kết quả nghiên cứu cho thấy trường Đại học Nông nghiệp 1 chưa tổ chức tốt hệ thống thông tin về các hoạt động khoa học của mình tới sinh viên, mặt khác sinh viên cũng chưa chủ động tích cực tìm hiểu những hoạt động này.

  pdf5p butmauvang 30-08-2013 65 13   Download

 • ý chí trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Tâm lý học, trường Đại học KHXH và nhân văn Nghiên cứu cho thấy sinh viên khoa tâm lý học đã lựa chọn động cơ nghiên cứu khoa học đúng đắn. Các khó khăn mà sinh viên gặp phải trong hoạt động nghiên cứu khoa học chủ yếu là các khó khăn về phía chủ thể sinh viên, các khó khăn từ phía khách quan có ít sinh viên gặp phải. Sinh viên đã cố gắng, nỗ lực khắc phục các khó khăn mà họ gặp phải...

  pdf6p butmauluc 31-08-2013 69 15   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu khái niệm nghiên cứu khoa học; những loại hình nghiên cứu khoa học; phương pháp tư duy; những chủ đề nghiên cứu gợi ý;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên" của Nguyễn Ngọc Danh.

  pdf29p codon_08 21-03-2016 55 2   Download

 • Tài liệu tham khảo quy định nghiên cứu khoa học của sinh viên trường đại học mở tp. hồ chí minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 1142/QĐ-ĐHM, ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh)

  pdf18p ngovanquang12c3 05-01-2011 103 14   Download

 • Là cơ quan có chức năng tham mưu cho Thành Ủy và UBND thành phố về các vấn đề kinh tế xã hội, các đề tài nghiên cứu khoa học của Viện thường phải gắn với thực tiễn và có thể ứng dụng nhằm đáp ứng tốt cho công tác tham mưu.

  doc6p tumay010 08-10-2009 2815 288   Download

 • NCKH là một hoạt động rất quan trọng đối với mỗi quốc gia, mỗi dân tộc.  Đối với sinh viên, NCKH có tác động rất lớn đến sự phát triển tư duy sáng tạo, phát triển các kỹ năng và hoàn thiện bản thân  Trường ĐHKH là trường có nhiều phong trào, hoạt động NCKH.

  ppt39p mimila70 28-05-2012 802 166   Download

 • Bài viết này dựa trên quan điểm cho rằng động cơ của hành vi phải được xem xét trong ngữ cảnh văn hóa xã hội mà ở đó hành vi được thực hiện. Từ cách nhìn nhận này, dựa trên việc phân tích lịch sử nghiên cứu vấn đề liên quan, bài viết chỉ ra sự cần thiết trong việc nghiên cứu những tác động của các yếu tố văn hoá lên động cơ học tập của các yếu tố văn hoá lên động cơ học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, đồng thời đề cập đến...

  pdf6p butmauluc 31-08-2013 40 5   Download

 • TÓM TẮT Tự học là hình thức học tập không thể thiếu được của sinh viên đang học tập tại các trường đại học. Tổ chức hoạt động tự học một cách hợp lý, khoa học, có chất lượng, hiệu quả là trách nhiệm không chỉ ở người học mà còn là sự nghiệp đào tạo của nhà trường. Bài viết dưới đây đề cập đến phương pháp tự học giữ vai trò cầu nối giữa học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo....

  pdf4p vnbinh 20-12-2011 410 143   Download

 • Nghiên cứu khoa học (NCKH) là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo ra những bước đi ban đầu để sinh viên (SV) tiếp cận với những vấn đề khoa học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn. Đề tài tập trung làm rõ vai trò hoạt động NCKH c a inh i n đ nh gi thực t ạng h ạt động N c a ư ng Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng Đ NN - Đ ĐN đ ng th i đề uất c c giải ph p đẩy mạnh hoạt động NCKH c...

  pdf5p coxetuanloc 09-01-2013 140 54   Download

 • Mời các bạn tham khảo Ebook Hoạt động nghiên cứu khoa học Giáo dục của sinh viên Sư phạm: Phần 2 do Phạm Hồng Quang biên soạn để nắm bắt kiến thức về quy trình hướng dẫn sinh viên Sư phạm nghiên cứu khoa học giáo dục và biện pháp nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên.

  pdf52p thuytrang_2 15-01-2015 73 20   Download

 • Ebook Hoạt động nghiên cứu khoa học Giáo dục của sinh viên Sư phạm: Phần 1 do Phạm Hồng Quang biên soạn nhằm mục đích cung cấp những thông tin khái quát về hoạt động học tập ở đại học, hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục, các vấn đề cơ bản về quy trình nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Sư phạm.

  pdf49p thuytrang_2 15-01-2015 51 16   Download

 • Tài liệu "3 mẫu hồ sơ nghiên cứu khoa học" giới thiệu đến các bạn 3 biểu mẫu: Phiếu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, dự toán hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc5p pekan_onl 25-09-2015 48 12   Download

 • Mẫu 1. Trang bìa chính của báo cáo tổng kết đề tài BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG "TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM" NĂM... DÀNH CHO SINH VIÊN Thuộc nhóm ngành khoa học (xác định chính xác nhóm ngành để xét giải):

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 115 13   Download

 • Bài viết "Mục đích và lợi ích của sinh viên nghiên cứu khoa học" phân tích một số mục đích của nghiên cứu khoa học trong sinh viên, lợi ích mà sinh viên thu được qua quá trình tham gia nghiên cứu khoa học. Đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm đẩy mạnh phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học của Khoa Thư viện - Thông tin trong những năm tới.

  pdf7p vtu123 18-03-2016 32 10   Download

 • Quyết định số 08/2000/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf5p truongvu 10-10-2009 66 6   Download

 • Mẫu 7. Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM ... DÀNH CHO SINH VIÊN 1. Họ tên thành viên hội đồng: 2. Quyết định thành lập hội đồng (số, ngày, tháng, năm): 3. Tên đề tài, mã số:

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 98 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản