Nghiên cứu kinh doanh

Xem 1-20 trên 15924 kết quả Nghiên cứu kinh doanh
 • Phạm vi và vai trò của nghiên cứu kinh doanh. Định nghĩa nghiên cứu kinh doanh: “là quá trình thu thập, ghi chép, phân tích dữ liệu một cách có hệ thống, có mục đích nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định kinh doanh”. Nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu ứng ụng. Dành cho các bạn sinh viên tham khảo...

  ppt96p mrbinhson89 19-10-2010 496 200   Download

 • Định nghĩa nghiên cứu kinh doanh: “là quá trình thu thập, ghi chép, phân tích dữ liệu một cách có hệ thống, có mục đích nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định kinh doanh”

  pdf53p yeutrasua 28-11-2010 189 77   Download

 • Phạm vi và vai trò của nghiên cứu kinh doanh. Định nghĩa nghiên cứu kinh doanh: “là quá trình thu thập, ghi chép, phân tích dữ liệu một cách có hệ thống, có mục đích nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định kinh doanh”. Nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu ứng dụng. Lựa chọn thiết kế nghiên cứu dựa vào phương pháp.

  ppt96p quocnamdhnl 22-12-2010 601 230   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giới thiệu phương pháp nghiên cứu kinh tế kinh doanh', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt13p tinidl 06-03-2011 227 86   Download

 • Nghiên cứu môi trường kinh doanh của doanh nghiệp giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp chủ động trong mọi tình huống có thể xảy ra trong hoạt động của mình, từ đó có các chính sách, biện pháp phù hợp.

  ppt10p phobo24 02-07-2010 127 71   Download

 • Khái niệm mô hình kinh doanh miêu tả một tầm rộng những mô hình bán hình thức và có hình thức do các liên doanh dùng để đại diện các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp, như là các quá trình hiện hành, các cấu trúc tổ chức, và những dự báo tài chính.

  ppt10p phobo24 02-07-2010 103 54   Download

 • “Một mô hình kinh doanh là một công cụ quan niệm chứa một bộ có nhiều phần tử và của các quan hệ của chúng và cho phép thể hiện luận lý doanh nghiệp của một công ty nào đó. Nó miêu tả giá trị khả năng chào hàng của một công ty trong một hoặc nhiều loại khách hàng và nó cũng miêu tả thuật kiến trúc của công ty và mạng lưới đối tác nó dùng để tạo lập, tiếp thị, và giao hàng giá trị nói trên và vốn liếng quan hệ, nhằm phát sinh các dòng...

  ppt10p phobo24 02-07-2010 97 42   Download

 • Khái quát về phương pháp nghiên cứu điều tra Phương pháp nghiên cứu điều tra bao gồm các bước: + Điều tra chọn mẫu + Người trả lời + Dữ liệu sơ cấp

  ppt10p phobo24 02-07-2010 101 40   Download

 • - Lựa chọn thiết kế nghiên cứu dựa vào phương pháp: Tóm tắt ưu, nhược điểm từng phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp Nghiên cứu điều tra Nghiên cứu quan sát

  ppt11p phobo24 02-07-2010 102 39   Download

 • - Thế nào là quan sát khoa học? Phục vụ mục đích tìm tòi, nghiên cứu Được hoạch định một cách có hệ thống Được ghi chép một cách có hệ thống và liên quan đến những giả thuyết chung hơn là phản ánh một sự tò mò, và Có kiểm tra và kiểm soát về giá trị và độ tin cậy khi quan sát

  ppt11p phobo24 02-07-2010 81 33   Download

 • Lựa chọn kỹ thuật thống kê phù hợp - Loại câu hỏi nghiên cứu cần được trả lời - Số lượng biến - Loại thước đo lường biến - Kiểm định tham số và kiểm định phi tham số

  ppt10p phobo24 02-07-2010 88 27   Download

 • Chuyên đề: Các phương pháp và qui trình nghiên cứu khoa học nhằm trình bày cốt lõi các phương pháp nghiên cứu tính khoa học để học viên nắm và vận dụng trong nghiên cứu kinh doanh, thảo luận 11 bước của quá trình nghiên cứu khoa học và vận dụng chúng vào kinh doanh.

  pdf60p small_12 11-06-2014 94 27   Download

 • Thiết kế nghiên cứu là lập kế hoạch cụ thể quy trình quan sát đo đạc, thu thập và phân tích dữ liệu cần thiết để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Optional).

  pdf47p minhquanmq 02-11-2013 102 25   Download

 • Đo đạc trong kinh doanh bao gồm việc gán các con số cho các mức độ khác nhau của các thuộc tính của đối tượng hay sự kiện, sao cho chúng tuân theo một quy luật định trước.

  pdf60p minhquanmq 02-11-2013 93 22   Download

 • Chọn mẫu để: Tiết kiệm chi phí. Tiết kiệm thời gian. Nghiên cứu trên mẫu nhiều lúc chính xác hơn. Rất cần thiết trong những khảo sát dẫn đến sự phá hoại hoặc thay đổi thuộc tính của đối tượng.

  pdf39p minhquanmq 02-11-2013 86 21   Download

 • Nghiên cứu quản trị kinh doanh là quá trình ứng dụng các phương pháp khoa học nhằm tạo ra những hiểu biết hoặc thông tin để giải quyết các vấn đề trong quản lý doanh nghiệp.

  pdf34p minhquanmq 02-11-2013 103 20   Download

 • Báo cáo kết quả nghiên cứu là giai đoạn cuối của quá trình nghiên cứu. Đây là giai đoạn quan trọng giúp cho người đọc hiểu đúng giá trị và sử dụng đúng kết quả nghiên cứu.

  pdf31p minhquanmq 02-11-2013 75 20   Download

 • Dữ liệu cho nghiên cứu gồm dữ liệu thứ cấp, dữ liệu sơ cấp và thực nghiệm. Để đi sâu và tìm hiểu rõ hơn về dữ liệu cho nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf47p minhquanmq 02-11-2013 86 17   Download

 • Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về quá trình xác định dữ liệu cần thu thập trong nghiên cứu kinh doanh. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Xác định dữ liệu cần thu thập, dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp, nghiên cứu định tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p youcanletgo_02 07-01-2016 38 10   Download

 • Có một nguyên tắc rất đơn giản, nhưng lại là sự thật; nếu bạn muốn trở thành một nhà doanh nghiệp thành đạt, hãy nghiên cứu các doanh nghiệp thành đạt. Bạn có thể học hỏi những ý tưởng này từ rất nhiều nguồn để áp dụng vào trường hợp của bạn. Ba trong số các nguồn tốt nhất là đối thủ, đối tác và tất cả những người khác.

  pdf3p bibocumi13 03-11-2012 33 6   Download

Đồng bộ tài khoản