» 

Nghiên Cứu Marketing

 • Chương 4: Nghiên cứu marketing (Marketing research)

  Mục tiêu chương 4: Giới thiệu nghiên cứu marketing và vai trò của nó đối với các quyết định marketing của doanh nghiệp. Giới thiệu các loại hình nghiên cứu marketing. Mô tả qui trình nghiên cứu marketing.

  pdf 10p ngoanthoa 22-01-2010 2135 751

 • Nghiên cứu marketing - Chương 1: Những vấn đề cơ bản của nghiên cứu marketing

  Chương này đề cập đến những nội dung chủ yếu sau: Định nghĩa về nghiên cứu marketing Phân loại nghiên cứu marketing Vai trò của nghiên cứu marketing Hệ thống thông tin marketing, hệ thống hỗ trợ ra quyết định và nghiên cứu marketing Tiến trình nghiên cứu marketing Ứng dụng của nghiên cứu marketing Ai thực hiện nghiên cứu marketing Quan hệ giữa người sử dụng thông tin và người cung cấp dịch...

  pdf 16p yeutrasua 27-11-2010 1521 681

 • Nghiên cứu Marketing: Thiết kế bảng câu hỏi

  Bảng câu hỏi là công cụ để thu thập dữ liệu định lượng. Về mặt cấu trúc nó có nhiều khác biệt so với dàn bài thảo luận nhóm dùng trong nghiên cứu định tính (Chương 3), giúp nhà nghiên cứu thu thập được dữ liệu cần thiết với độ tin cậy cao. Chương này đề cập đến những nội dung chủ yếu sau: Định nghĩa về nghiên cứu marketing Phân loại nghiên cứu marketing Vai trò của nghiên...

  ppt 30p chucung148 03-03-2012 909 433

 • Nghiên cứu marketing - Chương 1

  Chương này đề cập đến những nội dung chủ yếu sau: Định nghĩa về nghiên cứu marketing Phân loại nghiên cứu marketing Vai trò của nghiên cứu marketing Hệ thống thông tin marketing, hệ thống hỗ trợ ra quyết định và nghiên cứu marketing Tiến trình nghiên cứu marketing Ứng dụng của nghiên cứu marketing Ai thực hiện nghiên cứu marketing Quan hệ giữa người sử dụng thông tin và người cung cấp dịch...

  pdf 20p iiduongii6 18-04-2011 906 399

 • Giáo trình Hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu Marketing

  Giáo trình Hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu Marketing trình bày những vấn đề cơ bản của marketing, hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing, phân tích môi trường marketing, phân tích thị trường người tiêu dùng và hành vi của người mua, phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu và chọn thị trường mục tiêu.

  pdf 327p minhquanmq 01-11-2013 408 365

 • Nghiên cứu marketing - Chương 6: Tổ chức thu thập dữ liệu

  Nội dung chủ yếu của chương này gồm: Lý do của việc chọn mẫu trong nghiên cứu marketing Sai số do lấy mẫu và sai số không phải do lấy mẫu Các phương pháp chọn mẫu xác suất và các phương pháp chọn mẫu phi xác suất.

  pdf 16p yeutrasua 27-11-2010 482 296

 • Nghiên cứu marketing - Chương 7: Chuẩn bị dữ liệu và xử lí dữ liệu

  Chương này đề cập đến các nội dung chính sau: Chuẩn bị dữ liệu để xử lý Các phương pháp và nguyên tắc mã hoá dữ liệu Một số vấn đề liên quan đến xử lý và diễn giải dữ liệu Bảng phân phối tần suất và bảng so sánh Ước lượng tham số Ứng dụng tin học vào phân tích dữ liệu nghiên cứu Marketing Phân tích thống kê mô tả

  pdf 33p yeutrasua 27-11-2010 424 282

 • Bài giảng: Nghiên cứu Marketing

  Các môn học nêu trên giúp người học kiến tạo nên một toà nhà kiến thức hữu dụng cho việc đưa ra những quyết định tiếp thị. Riêng môn Nghiên cứu Marketing cung cấp cho người học những kiến thức về các nguyên tắc chung trong việc nghiên cứu thực nghiệm và ứng dụng trong lĩnh vực Marketing.

  ppt 321p onlynhanha 25-09-2010 333 253

 • Giáo trình nghiên cứu marketing

  Chương này đề cập đến những nội dung chủ yếu sau: Định nghĩa về nghiên cứu marketing Phân loại nghiên cứu marketing Vai trò của nghiên cứu marketing Hệ thống thông tin marketing, hệ thống hỗ trợ ra quyết định và nghiên cứu marketing Tiến trình nghiên cứu marketing Ứng dụng của nghiên cứu marketing Ai thực hiện nghiên cứu marketing Quan hệ giữa người sử dụng thông tin và người cung cấp dịch...

  pdf 194p 123968574 22-06-2012 379 244

 • Các phương pháp thu thập thông tin dữ liệu trong nghiên cứu marketing

  Dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp có những đặc điểm riêng của chúng. Trong nghiên cứu marketing các căn cứ cơ bản dưới đây thường được xem xét để lựa chọn nguồn dữ liệu. Dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp có những đặc điểm riêng của chúng. Trong nghiên cứu marketing các căn cứ cơ bản dưới đây thường được xem xét để lựa chọn nguồn dữ liệu.

  ppt 52p chucung148 03-03-2012 511 216

 • Tổng quan về Nghiên cứu Marketing

  Mục tiêu nghiên cứu: Định nghĩa nghiên cứu marketing, Tìm hiểu về đặc điểm của nghiên cứu marketing, Tìm hiểu vai trò của nghiên cứu marketing trong quá trình ra quyết định. Khi nào cần và khi nào không cần nghiên cứu marketing? Lịch sử phát triển của nghiên cứu marketing Cách thức tổ chức nghiên cứu marketing. Đạo đức trong nghiên cứu marketing.

  ppt 28p chucung 13-01-2011 397 191

 • HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING 1

  HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING 1 1. 2. 3. 4. 5. Khái niệm và các bộ phận cấu thành của một hệ thống thông tin Marketing Hệ thống ghi chép nôi bộ Hệ thống tình báo Marketing Hệ thống nghiên cứu Marketing Hệ thống hỗ trợ quyết định Marketing (MDSS) Tóm tắt Thông tin Marketing là một yếu tố cực kỳ quan trọng đảm bảo Marketing có hiệu quả như một kết quả của xu hướng...

  pdf 7p ctnhukieu6 30-04-2011 419 175

 • Nghiên cứu marketing phần 2

  CHƯƠNG 2. HOẠCH ĐỊNH MỘT DỰ ÁN NGHIÊN CỨU MARKETING. Để đem lại hiệu quả, những nghiên cứu ứng dụng phải hướng vào khách hàng (người đặt hàng nghiên cứu), và người sử dụng kết quả nghiên cứu (người ra quyết định - các nhà quản trị) . Hiệu quả của một chương trình nghiên cứu được đánh giá trên cơ sở đáp ứng được hay không các yêu cầu của mục tiêu đặt ra với thời...

  pdf 21p leslienguyen 25-11-2010 271 174

 • Tổng quan về phương pháp nghiên cứu Marketing

  Các môn học nêu trên giúp người học kiến tạo nên một toà nhà kiến thức hữu dụng cho việc đưa ra những quyết định tiếp thị. Riêng môn Nghiên cứu Marketing cung cấp cho người học những kiến thức về các nguyên tắc chung trong việc nghiên cứu thực nghiệm và ứng dụng trong lĩnh vực Marketing. Nghiên cứu Marketing là một trong những môn học của khoa học quản trị kinh doanh trong một chuỗi...

  ppt 36p chucung148 03-03-2012 336 159

 • Nghiên cứu marketing phần 4

  CHƯƠNG 4: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐO LƯỜNG VÀ LẬP THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ. I/ Ý NGHĨA CỦA ĐO LƯỜNG: Quy trình đo lường các hiện tượng Marketing là khía cạnh căn bản của nghiên cứu Marketing. Xuất phát từ quan điểm ra quyết định Marketing, quản trị viên quan tâm đến việc đo lường những khía cạnh khác nhau của hệ thống Marketing.

  pdf 10p leslienguyen 25-11-2010 197 143

 • TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU MARKETING

  Nghiên cứu marketing là toàn bộ quá trình hoạt động có hệ thống và mang tính khách quan bao gồm việc thiết kế, thu thập, xử lý, phân tích các thông tin và báo cáo các khám phá có liên quan đến việc nhận diện và giải quyết bất cứ vấn đề nào trong lĩnh vực tiếp thị.

  pdf 37p quanghuy44a 06-05-2011 265 133

 • NGHIÊN CỨU MARKETING - Chương 4: CÁC THANG ĐIỂM ĐO LƯỜNG TRONG NGHIÊN CỨU MARKETING

  Đo lường trong nghiên cứu marketing là quá trình gắn những con số hoặc các biểu tượng đối với những đặc tính của các sự vật, hiện tượng nghiên cứu theo các nguyên tắc đã được xác định để có thể đánh giá, so sánh và phân tích. Ví dụ

  pdf 24p yellowcricket90 08-09-2011 332 132

 • NGHIÊN CỨU MARKETING

  Nghiên cứu Marketing là một trong những môn học của khoa học quản trị kinh doanh trong một chuỗi các học phần gồm có: Marketing cơ bản ( Những nguyên lý cơ bản của Mar); Nghiên cứu Marketing; Quản trị Marketing; Quản trị thương hiệu; Động thái khách hàng (Nghiên cứu tâm lý, hành vi của khách hàng); Marketing chuyên ngành (dịch vụ; công nghiệp; thương mại; du lịch; ngân hàng;...).

  pdf 122p 124357689 07-06-2012 235 129

 • Giáo trình nghiên cứu marketing - Ths. Nguyễn Anh Sơn

  Giáo trình nghiên cứu marketing trình bày căn bản về nghiên cứu marketing, hoạch định một dự án nghiên cứu marketing, xác định dữ liệu, phương pháp thu nhập thông tin sơ cấp và thứ cấp, những khái niệm cơ bản về đo lường và lập thang điểm đánh giá, thiết kế bảng câu hỏi, chọn mẫu và phân tích thông tin và cuối cùng là báo cáo kết quả nghiên cứu.

  pdf 146p socolanong 19-04-2012 230 93

 • Nghiên cứu marketing phần 8

  CHƯƠNG 8: BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. I/ VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA BẢN BÁO CÁO: Công việc cuối cùng của nhà nghiên cứu Marketing là viết một bản báo cáo rõ ràng, chính xác, có đủ sức thuyết phục giúp nhà quản trị ra quyết định sau khi đã thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu. Một bản báo cáo có ba chức năng chính; đó là: - Thứ nhất: Bản báo cáo là phương tiện, mà qua đó các dữ...

  pdf 7p leslienguyen 25-11-2010 145 93

 • + Xem thêm 4692 Nghiên Cứu Marketing khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản