Nghiên cứu quần xã thực vật

Xem 1-20 trên 262 kết quả Nghiên cứu quần xã thực vật
 • Ebook Các phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật do PGS.TS.

  pdf117p huemanvdoc 25-11-2009 299 136   Download

 • Tham khảo sách 'phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf117p nguyenthao1669 24-10-2011 126 48   Download

 • Để có thể hiểu được tốt hơn về quần xã thực vật, cấu trúc của chúng, đặc điểm sinh thái, mối quan hệ giữa các cá thể và quần thể với nhau và với môi trường, hiện tượng biến đổi quần xã này thành quần xã khác, cùng các biện pháp sử dụng hợp lí hay làm tôi lên đều đòi hỏi cần có sự hiểu biết về sinh thái và sinh vật học của các thành phần thực vật trong quần xã đó.

  pdf11p phuochau11 17-04-2011 59 10   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Xây dựng bản đồ phân bố tự nhiên và đánh giá các đặc điểm phân bố của loài Thông hai lá dẹt; xác định các đặc điểm sinh thái học chủ yếu của quần thể Thông hai lá dẹt và của quần xã thực vật (QXTV) nơi quần thể Thông hai dẹt phân bố.

  doc27p change02 06-05-2016 27 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm quần xã sinh vật và hệ sinh thái', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p loveyou4ever9999 07-07-2010 253 122   Download

 • Để có thể hiểu được tốt hơn về quần xã thực vật, cấu trúc của chúng, đặc điểm sinh thái, mối quan hệ giữa các cá thể và quần thể với nhau và với môi trường, hiện tượng biến đổi quần xã này thành quần xã khác, cùng các biện pháp sử dụng hợp lí hay làm tôi lên đều đòi hỏi cần có sự hiểu biết về sinh thái và sinh vật học của các thành phần thực vật trong quần xã đó.

  pdf118p transang1 19-09-2012 55 29   Download

 • Xây dựng bảng danh mục thực vật Lập danh mục thực vật là một trong các mục tiêu quan trọng nhất của công tác điều tra hệ thực vật trong một vùng, một tỉnh hoặc một khu bảo tồn. Bảng danh mục thực vật được xây dựng theo hệ thống phân loại của Brummitt (1992).

  pdf11p phuochau11 17-04-2011 54 10   Download

 • Khi tiến hành đếm quả, hạt trên toàn bộ cây trong ô tiêu chuẩn cần lưu ý phân loại theo nhóm của Krapta (5 nhóm theo tình trạng sức sống của các cá thể cùng tuổi trong loài), đồng thời phân tích hướng ánh sáng tôi và hình chiếu của tán lá, số liệu thu được của cả ô là cơ sở tính toán về sản lượng hạt của quần xã, nó cũng là tư liệu cần cho sự phân tích về sự khác biệt theo tuổi, theo lớp, hình dạng độ lớn tán cây... ...

  pdf11p phuochau11 17-04-2011 56 7   Download

 • 7.2.2. Phương pháp hầm Phương pháp này dùng để nghiên cứu từng cá thể hay từng phần của quần xã cho cả cây trồng và tự nhiên. 7.2.2.1. Chuẩn bị hầm (tăng xê) Hầm để nghiên cứu phần dưới đất của thực vật hay mảng thực vật quần xã có dạng một cái hào bình thường.

  pdf11p phuochau11 17-04-2011 44 7   Download

 • Độ phủ chung của thực vật bậc cao (độ phủ chiếu, độ phủ thật)... Độ phủ của rêu, địa y... Độ phủ của từng nhóm (đặc biệt % của hoà thảo, sa thảo)... Chiều cao của cỏ : Đặc điểm phân tầng : Trạng thái ngoại mạo : Các vi thực vật quần và quan hệ của nó với điều kiện : Lớp cỏ chết : Ảnh hưởng của con người .

  pdf18p phuochau11 17-04-2011 56 7   Download

 • độ sinh trưởng...), địa điểm mọc của từng cá thể ở từng điểm nghiên cứu. Về điểm nghiên cứu cần ghi: vị trí địa lí, độ cao so với mặt biển, tiểu địa hình (đỉnh, sườn...) hướng phối đặc điểm thuỷ văn (hồ, sông, suối... khoảng cách của nó tới các cá thể đó), đất và đặc điểm của đất, độ sâu của nước ngầm.

  pdf11p phuochau11 17-04-2011 31 6   Download

 • B = C + G + H - (OX + R + T + E + D + M). Theo Ychekhin (1977). B : là sự tăng trưởng của khối lượng thực vật sau một khoảng thời gian nào đó ; C : là lượng CO2 thực vật sử dụng trong quá trình quang hợp ; G : là lượng chất khoáng ...

  pdf11p phuochau11 17-04-2011 48 6   Download

 • Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của nhiều năm, bài báo cung cấp những số liệu về đặc điểm cấu trúc các quần xã thực vật trong các CQR điển hình; phân tích cấu trúc thực vật trong mối quan hệ với các hợp phần khác của CQ, đặc biệt là địa hình, thủy văn và đất rừng.

  pdf9p nganga_08 12-10-2015 14 4   Download

 • Khoa học là quá trình nghiên cứu nhằm khám phá ra những kiến thức mới, học thuyết mới, … về tự nhiên và xã hội. Những kiến thức hay học thuyết mới nầy, tốt hơn, có thể thay thế dần những cái cũ, không còn phù hợp. Thí dụ: Quan niệm thực vật là vật thể không có cảm giác được thay thế bằng quan niệm thực vật có cảm nhận.

  pdf70p ony123 30-11-2013 146 43   Download

 • Khoa học là quá trình nghiên cứu nhằm khám phá ra những kiến thức mới, học thuyết mới, … về tự nhiên và xã hội. Những kiến thức hay học thuyết mới nầy, tốt hơn, có thể thay thế dần những cái cũ, không còn phù hợp. Thí dụ: Quan niệm thực vật là vật thể không có cảm giác được thay thế bằng quan niệm thực vật có cảm nhận.

  pdf71p fpt_12 24-05-2013 69 24   Download

 • Giáo Liêm là xã miền núi thuộc huyện Sơn động của Tỉnh Bắc Giang. Năng suất cây trồng thấp do hạn hán, canh tác chủ yếu nhờ nước trời. Vì vậy, nghiên cứu tuyển chọn giống cà tím chịu hạn phù hợp cho vùng khô hạn và nghiên cứu sử dụng các vật liệu che phủ là rất cần thiết. Trong các giống cà tím chịu hạn gồm: cà tím tròn địa phương, cà tím hai mũi tên đỏ và cà tím tròn Chủng Đô, giống cà tím hai mũi tên đỏ có các đặc điểm nổi trội về...

  pdf6p kem3mau 13-06-2013 27 7   Download

 • Trong quần xã động vật đất, nhóm chân khớp bé (Microarthropoda: Acari, Collembola, Protura, Diplura, Thysanura, Symphyla), với kích thước cơ thể từ 0,1-0,2 đến 2,0-3,0 mm, thường là nhóm ưu thế. Microarthropoda, mà đáng kể là ve giáp (Acari : Oribatida), tham gia tích cực vào các quá trình tạo đất, quyết định nhiều hoạt tính sinh học quan trọng của môi trường và góp phần nâng cao độ phì nhiêu của đất.

  pdf9p sunshine_6 10-07-2013 26 2   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ giữa vật chất với ý thức', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p addition1122 17-04-2013 812 257   Download

 • Biện pháp sinh học (BPSH) được hình thành và phát triển trên cơ sở những quan sát ban đầu và thực nghiệm của các nhà nghiên cứu tự nhiên từ thời xa xưa. Con đường phát triển của BPSH qua nhiều thế hệ có những bước thăng trầm.

  pdf25p leslienguyen 24-10-2010 255 121   Download

 • Khoa học là quá trình nghiên cứu nhằm khám phá ra những kiến thức mới, học thuyết mới, … về tự nhiên và xã hội. Những kiến thức hay học thuyết mới nầy, tốt hơn, có thể thay thế dần những cái cũ, không còn phù hợp. Thí dụ: Quan niệm thực vật là vật thể không có cảm giác được thay thế bằng quan niệm thực vật có cảm nhận.

  pdf71p tuanhoangbank123 15-07-2013 164 77   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản