Nghiên cứu về lối sống

Xem 1-20 trên 509 kết quả Nghiên cứu về lối sống
 • Bài nghiên cứu này đề cập tới một số vấn đề trong cách định nghĩa về phạm trù “lối sống” và cách tiếp cận trong nghiên cứu về lối sống. Trong phần thứ nhất tác giả phân tích mối liên hệ giữa văn hoá và lối sống theo các chiều cạnh khác nhau nhằm chỉ ra sự chồng lấn và ranh giới giữa hai thực thể và hai khái niệm trên.

  pdf8p dem_thanh 21-12-2012 148 20   Download

 • Các nhà xã hội học đang ra sức xây dựng những định nghĩa về lối sống. Tất cả những lập luận của họ nhằm xác định những nội dung và hình thức của một lối sống nằm trong khuôn khổ của chế độ tư bản và bảo vệ chế độ này. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Lối sống là gì?".

  pdf0p songcochat 18-05-2016 15 1   Download

 • "Trong chặng đường trước mắt này, có những điều kiện khách quan và chủ quan cho phép chúng ta bước đầu tạo ra một xã hội đẹp về lối sống..." (Báo cáo chính trị do đồng chí Lê Duẩn đọc tại Đại hội lần thứ V của Đảng) 1. Không khoan nhượng trước mọi hiện tượng tiêu cực. Một cuộc cách mạng xã hội bao giờ cũng đồng thời là một cuộc cách mạng về lối sống.

  pdf10p banhukute 24-06-2013 19 3   Download

 • Tham khảo nội dug bài viết "Một số vấn đề về nghiên cứu người già từ giác độ xã hội học" để nắm bắt được vị trí và vai trò của nhóm người cao tuổi trong cơ cấu xã hội của xã hội, những vấn đề về lối sống người già hiện nay,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Xã hội học, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 17 3   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết "Mấy vấn đề về lối sống đô thị ở nước ta" để biết được những vấn đề về lối sống ở đô thị nước ta khác biệt với nông thôn như thế nào. Ở thành thị có nhiều điều kiện thay đổi dễ dàng môi trường làm việc và nơi ở; lối sống đô thị phụ thuộc phần lớn vào dịch vụ công cộng;...

  pdf0p namamanh 06-05-2016 77 15   Download

 • Từ những năm 70 trở lại đây, vấn đề nghiên cứu lối sống của thanh niên đã thu hút sự chú ý của các nhà xã hội học Bungari. Việc tìm hiểu lối sống của thanh niên nhằm góp phần xác định chân dung xã hội của thế hệ trẻ, tạo điều kiện để các cơ quan quản lý phát hiện vai trò tích cực của những người trẻ tuổi đang trở thành chủ thể trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  pdf0p songcochat 18-05-2016 8 1   Download

 • Trong những năm gần đây xã hội đang thay đổi từng ngày với một tốc độ chóng mặt. Nó bị ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng từ khắp nơi xâm nhập vào. Vì thế mà xã hội ngày càng phát triển nhưng bên cạnh đó nó cũng làm thay đổi về tư tưởng về lối sống của nhiều người. Đặc biệt ở đây , một vấn đề rất được quan tâm là lối sống của sinh viên ngày nay.

  doc31p boyhua260990 14-11-2010 3762 950   Download

 • Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn 24 (2008) 148-156 Phạm Hồng Tung* Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 15 tháng 6 năm 2008 Tóm tắt. Trong bài nghiên cứu này tác giả tập trung làm sáng tỏ những khía cạnh lý thuyết khoa học và cách tiếp cận đối với ba khái niệm công cụ quan trọng nhất trong nghiên cứu về thanh niên, đó là “thanh niên”, “văn hóa thanh niên” và “lối sống thanh niên”.

  pdf9p dem_thanh 21-12-2012 206 49   Download

 • Bs Karen Collins, chuyên khoa Dinh Dưỡng, cố vấn dinh dưỡng của Viện Nghiên Cứu về Ung Thư Mỹ (American Institute for Cancer Research), đã có những lời khuyên về dinh dưỡng và lối sống để phòng chống ung thư sau đây: 1-Càng thon thả càng tốt nhưng cần tránh thiếu cân: Chỉ theo dõi trọng lượng không chưa đủ; hãy đo vòng eo để ước lượng số mỡ bụng. Khuyến cáo vòng bụng nam không nên quá 94 cm và vòng bụng nữ nên bằng hoặc ít hơn 80 cm.

  pdf14p bigbaby87 06-09-2010 117 39   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: "Nghiên cứu diễn biến và giải pháp chỉnh trị đoạn sông phân lạch - ứng dụng cho sông cửu Long" trình bày tổng quan về các thành tựu nghiên cứu về công trình chỉnh trị sông Phân Lạch, cơ sở lý thuyết và kết quả nghiên cứu, ứng dụng.

  pdf147p ngaymoibinhye 12-07-2014 69 14   Download

 • Chính dòng chảy mới, thay đổi lớn về chế độ, lưu lượng, chất lượng đã biến sông Hồng không còn là sông tự nhiên nữa. Sự biến đổi đã tạo ra một môi trường mới làm biến đổi các dòng chảy mà cả ngành thủy lợi và môi trường cũng chưa xác định được nó ảnh hưởng đến mức nào. Bên cạnh đó, lưu vực sông Hồng có đến 50% diện tích nằm trên đất Trung Quốc, trên đó đã xây dựng 21 công trình thủy điện.

  pdf177p lalan38 01-04-2013 51 12   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ lý luận của chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chi Minh, quan điểm của Đảng ta về lối sống xã hội chủ nghĩa và lối sống xã hội chủ nghĩa và lối sống dân tộc – hiện đại; phân tích thực trạng lối sống dân tộc – hiện đại hiện nay; từ đó nêu ra phương hướng và giải pháp cơ bản xây dựng lối sống dân tộc – hiện đại ở VIệt Nam Hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf708p tsmttc_009 26-07-2015 34 13   Download

 • Vấn đề lối sống trước hết và đặc biệt được sự chú ý của xã hội học. Theo M. M. Rutkêvich, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu xã hội học. Liên Xô, điều này là do hai lý do sau: thứ nhất, là sống là một phạm trù quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử vốn được coi là lý luận xã hội học đại cương của chủ nghĩa Mác;

  pdf4p banhukute 24-06-2013 49 7   Download

 • Cuộc đấu tranh giữa hai con đường đang diễn ra gay gắt trên phạm vi toàn thế giới, dẫn tới sự đối lập giữa hai lối sống: lối sống tư sản ích kỷ hưởng lạc ngày một sa đọa và lối sống xã hội chủ nghĩa, lối sống của những con người đầy niềm tin lao động và chiến đấu vì tiến bộ và hạnh phúc của cả nhân loại và của mỗi con người.

  pdf3p banhukute 24-06-2013 22 3   Download

 • Tham khảo bài viết 'tư tưởng hồ chí minh về vai trò của văn hoá và xây dựng lối sống văn hoá cho sinh viên hiện nay"', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p manhtuat 27-09-2010 785 276   Download

 • Nói đến văn hóa và lối sống đô thị, trước hết là nói đến các nhân tố tạo nên dấu ấn đặc trưng của đô thị. Đó là những nhân tố về cảnh quan tự nhiên, về lịch sử, con người, đặc trưng văn hóa truyền thống của vùng đất. Những nhân tố đó hòa quyện với nhịp sống của nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo nên dấu ấn đặc trưng của văn hóa lối sống đô thị.

  pdf7p gauhaman123 22-11-2011 60 24   Download

 • Từ nhiều năm nay, vấn đề lối sống của thanh niên chiếm vị trí nổi bật trong các công trình nó nghiên cứu xã hội học. Hiện tượng thanh niên với những khía cạnh mới mẻ và tính khác biệt so với những năm 60 về trước, sự “bùng nổ” vấn đề thanh niên trong nhiều quốc gia đã thúc đẩy các nhà xã hội học hướng nhiều vào việc tìm hiểu lớp người trẻ.

  pdf11p banhukute 24-06-2013 84 22   Download

 • Vấn đề hôn nhân và gia đình tưởng chừng như là một vấn đề bình thường trong sự phát triển tự nhiên của xã hội loài người. Nhưng khi đặt nó trong quan niệm và nghi lễ Phật giáo thì nó đã chuyển sang một hình thức khác liên quan đến tôn giáo và tâm linh trước sự biến chuyển tâm lý, giá trị chuẩn mực đạo đức, lối sống, phong tục tập quán của con người trong xã hội Á Đông, vốn mang nhiều ý thức hệ Nho giáo trong quan niệm về hôn nhân – gia đình. Từ...

  pdf12p phalinh17 11-08-2011 68 23   Download

 • Bài viết trình bày về việc ứng dụng các phần mềm họ MIKE trong công tác nghiên cứu về lũ và dự báo lũ cũng như nghiên cứu lũ do vỡ đập. Các mô hình toán phục vụ nghiên cứu lũ và lũ do vỡ đập trong toàn bộ hệ thống sông Hồng được thiết lập và tính toán đánh giá các kịch bản. Các mô hình đã được áp dụng hiệu quả vào một số đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ. Mô hình dự báo lũ kết hợp các mô hình thuỷ văn và thuỷ lực cũng đã được thiết lập,...

  pdf7p hoa_thuyvu 21-10-2011 82 22   Download

 • Những năm gần đây, trong phong trào đổi mới triết học mácxít ở Trung Quốc, giới nghiên cứu triết học Trung Quốc đã phạm phải ba sai lầm cơ bản trong nghiên cứu triết học mácxít.

  pdf8p bengoan369 08-12-2011 56 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản