» 

Nghiệp Vụ Huy động Vốn

 • Kế toán nghiệp vụ huy động vốn

  Mục đích: Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác kế toán tiền gửi, tiềt gửi tiết kiệm của các cá nhân đơn vị, tiền đi vay của các tổ chức tín dụng khác và tiền vay ngân hàng nhà nước, cung cấp cho các nhà quản lý những thông tin về nghiệp vụ huy động vốn trong các ngân hàng từ chi tiết đến tổng hợp.

  pdf 12p ntgioi120404 09-11-2009 1583 736

 • Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn

  Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ huy động vốn và kế toán huy động vốn: 1. Ý nghĩa của nguồn vốn huy động 2. Nội dung kinh tế của các nguồn vốn huy động 3. Tài khoản sử dụng trong nghiệp vụ huy động vốn 4. Nguyên tắc hạch toán lãi trong nghiệp vụ huy động vốn Kế toán nghiệp vụ huy động vốn: 1. Kế toán tiền gửi 2. Kế toán tiền gửi tiết kiệm 3. Kế toán nghiệp vụ phát...

  ppt 26p blue_bean 21-09-2010 1138 503

 • KẾ TOÁN VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

  Nguồn vốn huy động là nguồn vốn chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Các NHTM nhận vốn từ những người gửi tiền, các chủ thể cho vay để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của mình nên nguồn vốn này được xem như một khoản nợ của ngân hàng. Do vậy, nghiệp vụ huy động vốn còn được gọi là nghiệp vụ tài sản nợ.

  ppt 39p hahien0412 04-05-2011 494 169

 • Bài 2: Nghiệp vụ huy động vốn của NHTM

  Bài giảng Nghiệp vụ huy động vốn của NHTM

  ppt 25p haclong054 02-10-2011 230 102

 • Bài Giảng: Nghiệp vụ huy động vốn

  Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng: nghiệp vụ huy động vốn', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 41p cvbn123 31-07-2012 207 99

 • Nghiệp vụ huy động vốn

  Nghiệp vụ chính yếu của một ngân hàng phải kể đến đầu tiên là nghiệp vụ huy động vốn. Vốn được ngân hàng huy động từ nhiều hình thức khác nhau như: nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoặc của ngân hàng nhà nước. Nguồn vốn huy động được ngân hàng sử dụng nhằm tạo ra lợi nhuận với trách nhiệm hoàn trả gốc và lãi.

  pdf 22p tab_12 29-07-2013 42 9

 • Bài giảng kế toán ngân hàng - Chương 2 Kế toán nghiệp vụ huy động vốn

  Chương 2 Kế toán nghiệp vụ huy động vốn trình bày về các nội dung chính: các hình thức huy động vốn, các phương pháp tính và trả lãi, phương pháp kế toán.

  pdf 39p five_12 17-03-2014 12 3

 • Bài giảng Nghiệp vụ huy động vốn qua phát hành các giấy tờ có giá

  Bài giảng Nghiệp vụ huy động vốn qua phát hành các giấy tờ có giá nhằm khái quát về các loại giấy tờ có giá. Huy động vốn ngắn hạn qua phát hành các loại giấy tờ có giá. Huy động vốn trung và dài hạn qua phát hành các loại giấy tờ có giá. Huy động vốn từ các tổ chức tín dụng khác và từ NHNN.

  pdf 23p navy_12 21-05-2014 12 2

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng căn bản - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn

  Để giúp các bạn sinh viên hiểu và vận dụng tốt các nguyên tắc áp dụng để hạch toán nghiệp vụ huy động vốn, biết các phương pháp kế toán nghiệp vụ huy động vốn cơ bản, cách tính trả lãi và xử lý các tình huống nghiệp vụ để làm bài tập và thực hiện tốt nghiệp vụ khi tiếp cận thực tế. Mời các bạn tham khảo tham khảo bài giảng Kế toán ngân hàng căn bản chương 2: Kế toán...

  pdf 18p lamtran89 07-07-2014 8 1

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn (2010)

  Nội dung trình bày trong chương 2 Kế toán nghiệp vụ huy động vốn thuộc bài giảng kế toán ngân hàng nhằm giúp sinh viên hiểu về nguyên tắc áp dụng để hạch toán nghiệp vụ huy động vốn, biết phương pháp kế toán nghiệp vụ huy động vốn cơ bản, cách tính trả lãi và xử lý nghiệp vụ.

  pdf 18p good_12 30-06-2014 6 2

 • Tổng quan về nghiệp vụ huy động vốn

  Trách nhiệm của NHTM đối với hoạt động huy động vốn: Tham gia Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi. Tạo thuận lợi cho khách hàng gửi và rút tiền theo yêu cầu; bảo đảm trả đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi của mọi khoản tiền gửi. Bảo đảm bí mật số dư tiền gửi của khách hàng; từ chối việc điều tra, phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển tiền gửi mà không có sự đồng ý của khách hàng,...

  ppt 46p nguyenthidiu_hd 22-02-2010 1331 798

 • Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn

  1. Khái niệm: Huy động vốn là nghiệp vụ tiếp nhận nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ các tổ chức và cá nhân bằng nhiều hình thức khác nhau để hình thành nên nguồn vốn hoạt động của ngân hàng.

  ppt 43p trieuvanduyueh 15-03-2011 1272 543

 • Bài giảng môn Kế toán: Nghiệp vụ huy động vốn

  Muốn huy động vốn các NHTM cần thực hiện tốt : Lãi xuất huy động hợp lý - Thủ tục đơn giản , thuận tiện , nhanh chóng , an toàn - Có nhiều sản phẩm dựa trên nền tảng CNTT hiện đại - Mở rộng mạng lười hợp lý - Thái độ , phong cách giao dịch của cán bộ ngân háng.Tương tự Kế toán tiền gửi KKH, không được hưởng dịch vụ thanh toán, chỉ nộp và rút tiền mặt.

  ppt 26p buithuha87 20-02-2010 858 408

 • Chủ đề thảo luận : Tìm hiểu hình thức thanh bằng séc, bằng ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi & Tìm hiểu về nghiệp vụ huy động vồn của Ngân hàng thương mại cụ thể

  Vốn huy động là bộ phận lớn nhất trong tổng nguồn vốn của ngân hàng thương mại. Với việc huy động vốn, ngân hàng có được quyền sử dụng vốn và có trách nhiệm phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi đúng hạn cho người gửi. Ngân hàng có thể huy động vốn từ dân cư, các tổ chức kinh tế – xã hội... với nhiều hình thức khác nhau bao gồm:

  doc 26p toan_tueba 18-09-2011 401 194

 • Bài giảng về KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

  1.1 Khái niệm Vốn huy động là nguồn vốn chủ yếu, chiếm tỷ trọng rất lớn trong các NH. Nó tồn tại dưới nhiều hình thức,hay nói cách khác là ngân hàng huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau.

  ppt 15p genius9 30-05-2011 479 148

 • Đề tài: Nghiệp vụ huy động vốn của các ngân hàng thương mại

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: nghiệp vụ huy động vốn của các ngân hàng thương mại', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 35p maithanhhanghang 18-12-2012 212 115

 • Đề tài: Tăng cường nghiệp vụ huy động vốn tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần BIDVchi nhánh Hà Tây

  Để tồn tại và phát triển, các ngân hàng thương mại phải lựa chọn cho mình con đường đi phù hợp nhất, từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Phương pháp tốt nhất giải quyết vấn đề trong bối cảnh hiện nay là các ngân hàng thương mại phải có giải pháp họat động huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của nền...

  doc 62p truongking 18-05-2013 72 32

 • Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại

  - TGTT là hình thức huy động vốn của ngân hàng bằng cách mở cho khách hàng là cá nhân hay tổ chức có nhu cầu thanh toán qua ngân hàng một tài khoản gọi là TK TGTT. - Thanh toán qua ngân hàng là 1 loại dịch vụ thanh toán mà theo đó, ngân hàng thực hiện các lệnh yêu cầu về chi trả, chuyển tiền của chủ TK hoặc cho khách hàng rút tiền mặt

  ppt 32p insert_12 17-08-2013 73 15

 • Bài giảng: Chương 2 - Kế toán nghiệp vụ huy động vốn

  Ý nghĩa nghiệp vụ huy động vốn Vốn huy động là nguồn vốn chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn Có ý nghĩa quyết định tới sự tồn tại và phát triển của NH Muốn huy động vốn các NHTM cần thực hiện tốt Lãi suất huy động hợp lý Thủ tục đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng, an toàn Có nhiều sản phẩm dựa trên nền tảng CNTT hiện đại Mở rộng mạng...

  ppt 27p mientrung102 28-01-2013 47 10

 • Tiểu luận nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Nghiệp vụ huy động vốn tại ngân hàng TMCP phát triển nhà TP.HCM (HDBANK)

  Tiểu luận nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Nghiệp vụ huy động vốn tại ngân hàng TMCP phát triển nhà TP.HCM (HDBANK) nhằm trình bày thực trạng huy động vốn tại các Ngân hàng thương mại cổ phần với các nghiệp vụ huy động vốn hiện tại, qua đó tìm hiểu các sản phẩm huy động vốn tại HDBank đưa ra một số kiến nghị, và các nghiệp vụ huy động vốn mới có thể phát huy hơn nữa hiệu...

  pdf 11p big_12 09-06-2014 26 5

 • + Xem thêm 819 Nghiệp Vụ Huy động Vốn khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản